แนะนำคอร์สเรียน
Loading...
 
 
 
ขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่ได้เชิญผมไปพูดให้กับท่านผู้บริหารและ...
 

 
 
 
Dr.Boonchai in the Media
 
Dr.Boonchai's Lectures at Corporations and Government Agencies
 
เที่ยวต่างประเทศกับ
ดร.บุญชัย
 
บรรยากาศการเรียนของ
Fast English
 
รายการ
New Dimensions
 
บรรยากาศการเรียน
ที่ต่างประเทศ
 
Photo Albums
 
Music
 
Movies Trailers
 
Live Radio from USA
 
Quiz
ขอแสดงความยินดีกับ คุณทวีชัย วิทิตสุวรรณกุล
ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจาก The Department of Chemistry, Texas...

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวารัตน์ ลิ่มวิบูลย์
สอบ TOEFL ครั้งล่าสุดได้คะแนน 103 iBT

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนติวิทย์ คลองมีคุณ
สอบ TOEFL ครั้งล่าสุดได้คะแนน 99 iBT

สอบ TOEFL ครั้งล่าสุดได้คะแนน 104 iBT
 

More Success Cases>>

 
 

 
ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการ...
เข้าร่วมงานฟรี วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00 - 17.00 น. ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
ทุนเรียนปริญญาตรีฟรีที่ ม.รัฐ ในญี่ปุ่น ได้ทุนพร้อมเงินช่วยค่าใช้จ่าย สู่เป้าหมายการทำงานในบริษัทระดับ...
แจกทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 
 

More Scholarships

 
"There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The...
-Albert Einstein: theoretical physicist
"Miracles don't happen. You make them happen. They're not wishes or dreams or candles..."
-Julie Anne Peters: American author
"Your only limitation is the one you set up in your own mind."
- Napoleon Hill : American author
"Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps..."
- Henry Ford: American industrialist
More  
 

Every morning we are born again. What we do today is what matters most.
Your worst enemy cannot harm you as much as your unguarded thoughts.
You can search throughout the entire universe for someone who is more deserving of your love and affection than you are...
Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
If you want others to be happy, practice compassion.If you want to be happy, practice compassion.
More  
 
Americans
In good weather, my friend Mark always let his yellow-naped Amazon parrot, Nicky, sit on the balcony of his tenth-floor apartment...
Americans
A first grade teacher explains to her class that she is an American.She asks her students to raise their hands if they were American too 
Late for Work
Johnson, who always shows up for work on time, comes in an hour late, his face scratched and bruised, his glasses bent. "What happened to...
Broken Machine
Our copier was on the fritz so I put a note on it: "Service has been called." When the technician told me he had to order parts, I added...
Transportation
I was on the subway sitting on a newspaper, and a guy comes over and asks, "Are you reading that?"

More

 
 
เก่งภาษาอังกฤษได้ใน 1 เดือน
เรียนภาษาอังกฤษ กับดร.บุญชัย
ที่นี่.. ที่ FAST ENGLISH
 
ชื่อ-นามสกุล
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
There's a difference between happiness and meaning...
On dating sites, spelling, punctuation are judged; ‘Are...
If you're a fan of green tea you might want to take it to...
It takes surprisingly few days of a mac-and-cheese-rich diet to...
สำหรับใครที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกา...
More  
 
 
Eat Fat to Avoid Fat.
If you’re working on getting leaner, don’t cut out good, healthy fats like omega-3 fatty acids. Lack of these nutrients can negatively impact...
If you have frequent headaches, look at what you eat.
Foods and beverages may play a role in some headaches,
If you want to treat yourself, dark chocolate is the way to go.
It’s better than milk chocolate because of its high concentration of cocoa,
Snack on dried fruits, but weigh the advantages and disadvantages.
Because drying the fruit reduces water,
One studyfound that people who ate three cups of low-fat salad before ...
More  
 
จัดโดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่งสู้เจ้าของภาษาได้ วิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง ต้องประกอบด้วย การฟัง การอ่าน...
ปลุกจิตให้ตื่นด้วยพลังแห่งความรู้สึก พลังแห่งความรู้สึกจะทำให้เรามีความสุข รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น และสามารถนำเอาหลักพุทธธรรม...
เส้นทางสู่ความเป็นอัจฉริยะ 5 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยไหน หรือสังคมใด คำว่า "อัจฉริยะ" สามารถดึงดูดความสนใจจากเหล่าบรรดา...
 
 
 

 
@
Copyright © 2011 เรียนภาษาอังกฤษ All Rights Reserved. 
สถาบันสอนภาษา FAST ENGLISH เรียนภาษาอังกฤษ รู้เร็วและอย่างมีหลัก เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่จำได้ง่าย