แนะนำคอร์สเรียน
Loading...

 

 
 
People are always trying to improve their intelligence. They study very hard, read a lot and learn by experiences.
 
สนใจ CD อื่น ๆ และอ่านบทสรุปคัดย่อของแต่ละสัปดาห์ เชิญคลิ๊กไปที่www.drboonchai.com
หรือติดต่อ 02-9372121

รายการ New Dimensions
ครั้งล่าสุด  

จัดโดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
 
Dr.Boonchai in the Media
 
Dr.Boonchai's Lectures at Corporations and Government Agencies
 
เที่ยวต่างประเทศกับ
ดร.บุญชัย
 
บรรยากาศการเรียนของ
Fast English
 
รายการ
New Dimensions
 
บรรยากาศการเรียน
ที่ต่างประเทศ
 
Photo Albums
 
Music
 
Movies Trailers
 
Live Radio from USA
 
Collocation Quiz
ขอแสดงความยินดีกับ คุณธนทัย ทักศนาวิวัฒน์
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English
 สอบ TOEFL ได้คะแนน 101 iBT
ขอแสดงความยินดีกับ คุณภาณุวัศร์ แก้วปัญญา
ได้รับการตอบรับจาก University of Illinois at Urbana-Champaign สาขา Civil Engineering
ขอแสดงความยินดีกับ คุณกนกรัตน์ นามะสนธิ
ที่ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงไทยไปศึกษาต่อ MBA ที่ Darden School มหาวิทยาลัย Virginia
ขอแสดงความยินดีกับ คุณชลลดา จารุกิตติสกุล
จบปริญญาโทจาก University of Pennsylvania
ขอแสดงความยินดีกับ คุณปณิธาน วงศ์อำมาตย์
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English
สอบ TOFEL ได้คะแนน 103 iBT
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุดา ลาภากุลชัย
จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Colorado ได้เกรดถึง 3.98
  More Success Cases>>
 
ทุนปริญญาโท King’s College London
ทุนจะมอบให้ทั้งสิ้นจำนวน 6 ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละประมาณ 10,000 ปอนด์
ทุนปริญญาโท University of Glasgow
มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาบริหารธุรกิจ

http://www.mediafire.com/convkey/5ab1/3jmxhnsz7dba4q26g.jpg

ทุนปริญญาโท The Foundation for the Lugano Faculties of USI 
มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ทางผู้มอบทุนกำหนด
ทุนปริญญาโท City University London
City University London มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวนกว่า 12 ทุนด้วยกันที่สหราชอาณาจักร
ทุนปริญญาโท กรุงเทพประกันชีวิต
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท
  More Scholarships
 
"The secret to success is to know something nobody else does."
- Aristotle : Greek philosopher and scientist 
"Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get."
- Dale Carnegie
"A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty."
- Winston Churchill
"Many of life's failures are experienced by people who did not realize how close they were to success when they gave up." 
- Thomas A. Edison
More  
 

Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
If you want others to be happy, practice compassion.If you want to be happy, practice compassion.
As soon as you honor the present moment, all unhappiness and struggle dissolve, and life begins to flow with joy and ease.
"The thought manifests as the word; the word manifests as the deed; the deed develops into habit; and habit hardens into character."

More  
 
Americans
In good weather, my friend Mark always let his yellow-naped Amazon parrot, Nicky, sit on the balcony of his tenth-floor apartment...
Americans
A first grade teacher explains to her class that she is an American.She asks her students to raise their hands if they were American too.....
Late for Work
Johnson, who always shows up for work on time, comes in an hour late, his face scratched and bruised, his glasses bent. "What happened to...
Broken Machine
Our copier was on the fritz so I put a note on it: "Service has been called." When the technician told me he had to order parts, I added...
Transportation
I was on the subway sitting on a newspaper, and a guy comes over and asks, "Are you reading that?"

More

 
 
เก่งภาษาอังกฤษได้ใน 1 เดือน
เรียนภาษาอังกฤษ กับดร.บุญชัย
ที่นี่.. ที่ FAST ENGLISH
 
ชื่อ-นามสกุล
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
 
Facebook Totally Screwed with a Bunch of People in the Name of Science
The Wholesome Hidden Message of ‘Gangnam Style’
Learning Curve: With a Push, Japan’s Universities Go Global
More  
 
If you have frequent headaches, look at what you eat.
Foods and beverages may play a role in some headaches,
If you want to treat yourself, dark chocolate is the way to go.
It’s better than milk chocolate because of its high concentration of cocoa,
Snack on dried fruits, but weigh the advantages and disadvantages.
Because drying the fruit reduces water,
One studyfound that people who ate three cups of low-fat salad before ...
packaged as an instant- soup “lunch-in-a-mug.”
More  

บทสรุปจากรายการ CEO Forum ช่วง New Dimensions โดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล ทาง FM 96.5 ทุกวันอาทิตย์เวลา 9.00 น.
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องปรัชญา ศาสนา Self-Improvement และข้อคิดด้านธุรกิจ

สร้างสุขสร้างปัญญาด้วยคาถาชินบัญชร พระคาถาชินบัญชร พระคาถานี้ประพันธ์และเรียบเรียงโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี มหาเถราจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระคาถาชินบัญชรนี้นอกจากจะนำมาซึ่งสวัสดิมงคลต่อผู้ที่สวดแล้ว ยังเป็นคาถาที่ใช้ปลุกเสกพระสมเด็จเป็นวัตถุมงคลอันเลื่องชื่ออีกด้วย ปลุกจิตให้ตื่นด้วยพลังแห่งความรู้สึก
พลังแห่งความรู้สึกจะทำให้เรามีความสุข รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น และสามารถนำเอาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง การสร้างพลังแห่งความรู้สึกดังกล่าวมีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปน
วิธีการตัดวงจรอุบาทว์ของการย้ำคิดย้ำทำ
คนมากมายในยุคปัจจุบันมีอาการของโรคทางจิตคือ ย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive Compulsive Disorder) อาการทีแสดงออกมาคือ มีความอึดอัด กลัดกลุ้ม หงุดหงิด เศร้าหมอง...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
 
TOEFL สำหรับใช้สมัครเรียนได้ทั้งวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย และสถาบันหรือตัวแทนสถานศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
TOEIC สำหรับใช้สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
IELTS สำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ
GMAT สำหรับคนที่จะเข้าหลักสูตร MBA
GRE สำหรับคนที่จะไปเรียนต่อปริญญาโท ที่ไม่ใช่คณะ MBA
SAT สำหรับใช้สอบเข้าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกา
CU-TEP เป็นการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการสอบ
TU-GET สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ก่อนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง
 
รายการวิทยุเพื่อพัฒนาโลกทัศน์สู่สหัสวรรษ 200
 
@
Copyright © 2011 เรียนภาษาอังกฤษ All Rights Reserved. 
สถาบันสอนภาษา FAST ENGLISH เรียนภาษาอังกฤษ รู้เร็วและอย่างมีหลัก เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่จำได้ง่าย