สอบ TOEFL iBT ครั้งแรก ได้คะแนน 103 iBT
สำเร็จการศึกษาศิลปะศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ม.ธรรมศาสตร์...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณฝ้าย จีราพร ลีลาวัฒนชัย ซึ่งได้ทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อ...
 
ที่ได้รับทุนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้ไปศึกษาต่อและดูงานที่...
 
ทุนวิชาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขา การจัดการด้านพลังงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วันนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ไปพูดเรื่อง “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน”
ขอขอบคุณการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากที่ได้เชิญ
ผมมาพูดเรื่อง “ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน”
รายการ "สำเร็จ เคล็ด (ไม่) ลับ"
ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 5
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
ในรายการ "ห้องรับแขก" ทาง FM 89.5
โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พิเศษสุดต้อนรับ Summer รับคูปองส่วนลดสูงถึง 150 บาท
เมื่อซื้อ CD New Dimensions มูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป
 
 
 
 
 
รายการ New Dimensions ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์
เวลา 9.00-10.00 น. ทาง FM 96.5 อสมท.
โดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
 
New Dimensions เป็นรายการวิทยุที่รวบรวมองค์ความรู้ของนักบริหารและ
นักปรัชญาระดับโลกที่ถ่ายทอดมุมมอง แนวความคิดและกลยุทธ์ต่างๆ ผ่าน
หนังสือ Bestseller ประเภท Business Management, How to, Psychology,
Philosophy และ Self-improvement มานำเสนอต่อผู้ฟังในรูปแบบที่ย่นย่อ
และเป็นระบบ
 
สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก Fan Club ได้ที่สถาบันพัฒนาภาษา Fast English
หรือ โทร. 02-631-2288 เพียงเท่านี้คุณก็จะได้อ่านบทความอย่างจุใจและ
เต็มอิ่มตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก...สมัครสมาชิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
"There are only two ways to
live your life. One is as though
nothing is a miracle."

- Albert Einstein -
theoretical physicist
"Miracles don't happen. You
make them happen. They're
not wishes or dreams or
candles..."

- Julie Anne Peters -
American author
"Your only limitation is the one
youset up your own mind."

- Napoleon Hill -
American author
"Anyone who stops learning
is old, whether at twenty or
eighty. Anyone who keeps.."

- Henry Ford -
American industrialist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@