::: โปรโมชั่น พิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่ :::
 
 
พิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่ รับส่วนลดสูงสุดถึง 11,000 บาท
1. Grammar + Multi-English Skills จาก 32,000 บาท เหลือเพียง 24,000 บาท
(ส่วนลด 8,000 บาท)
2. Grammar + Vocabulary จาก 20,000 บาท เหลือเพียง 15,500 บาท (ลด 4,500 บาท)
3. Grammar + Conversation จาก 20,000 บาท เหลือเพียง 16,500 บาท (ลด 3,500 บาท)
4. Grammar + Structure จาก 20,000 บาท เหลือเพียง 15,500 บาท (ลด 4,500 บาท)
5. Grammar + Writing จาก 20,000 บาท เหลือเพียง 18,000 บาท (ลด 2,000 บาท) 
6. Multi-English Skills + Conversation จาก 32,000 บาท เหลือเพียง 23,500 บาท (ลด 8,500 บาท)
7. Multi-English Skills + Vocabulary จาก 32,000 บาท เหลือเพียง 22,500 บาท (ลด 9,500 บาท) 
8. Grammar + Multi-English Skills + Vocabulary จาก 42,000 บาท เหลือเพียง 31,000 บาท (ลด 11,000 บาท)
9. Grammar + Multi-English Skills + Conversation จาก 42,000 บาท เหลือเพียง 32,000 บาท (ลด 10,000 บาท)
10. Grammar + Multi-English Skills + Structure จาก 42,000 บาท เหลือเพียง 31,000 บาท (ลด 11,000 บาท)  
  
::: พิเศษสุด สมัคร Grammar เรียนจบได้ภายใน 3 เดือน เพียง 8,000 บาท เท่านั้น !!! :::
  
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น !

สอบถามเพิ่มเติม
::: สาขาสีลม 02-631-2288 :::
::: สาขาสยามสแควร์ 02-250-7555:::
::: สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 02-937-2121:::
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=  
Structure Course
         จะทบทวนและสอนวิธีการประยุกต์ใช้กฎ Grammar 25 กฎโดยอาจารย์จะอธิบายอย่างละเอียดว่าจะใช้กฎ
Grammar ในบริบทที่แตกต่างกันอย่างไร ทำไมต้องใช้กฎนี้ และถ้าใช้กฎอื่นจะไม่ถูกต้องหรือมีความหมายคลาด
เคลื่อนกันออกไปอย่างไร คอร์สนี้ทำให้ผู้เรียนเข้าใจกฎ Grammar 25 กฎได้อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สำหรับการเขียน อ่าน และพูดต่อไป
         สำหรับท่านที่ทำงาน Structure Course จะช่วยในการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบ พูดแล้วฟังรู้เรื่อง
เขียนแล้วอ่านเข้าใจ หากไม่รู้กฎ Grammar ย่อมไม่สามารถสื่อความที่ชัดเจนกับเจ้าของภาษาได้อย่างแน่นอน
หรือหากพอพูดเขียนได้ ก็จะมีแต่ความไม่มั่นใจอยู่ตลอดเวลา Structure ของ Fast English จะช่วยกำจัดความรู้สึก
ไม่มั่นใจให้หมดสิ้น เสริมสร้างความมั่นใจในการพูดเขียนได้อย่างงดงาม
        นอกจากนี้ Structure Course ยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะทดสอบว่ารู้หลัก
Grammar อย่างแท้จริงหรือไม่  การสอนในแต่ละ session จะเป็นการถามนักศึกษาว่าจะ apply กฎไหนเข้ากับ
โจทย์แต่ละข้อ เหมือนกับการจำสูตรพีชคณิตให้ได้ก่อนแล้วจึงนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ วิธีนี้จะง่าย
และชัดเจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ทำข้อสอบ คอร์สนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะต้องการสอบ TOEFL (PBT),
CU-TEP, TU-GET และข้อสอบของสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
 
• ค่าเล่าเรียน 10,000 บาท จำนวน 112 ชม. (DVD)
 
สาขาสีลม :
Sec.1 วันจันทร์ พุธ และศุกร์   เวลา 17.00 - 20.00 น. (ระยะเวลาเรียน 3 เดือน) 
Sec.2 วันเสาร์ และอาทิตย์   เวลา 16.15 - 19.15 น. (ระยะเวลาเรียน 5 เดือน)

สาขาสยามสแควร์ :
Sec.1  วันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. (ระยะเวลาเรียน 4 เดือน) 
Sec.2  วันเสาร์ หรืออาทิตย์ เวลา 13.00 - 19.15 น.(ระยะเวลาเรียน 4 เดือน)
Sec.3  วันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 13.00 - 19.15 น.(ระยะเวลาเรียน 2 เดือน)

สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว :
* วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 19.15 น. (ระยะเวลาเรียน 4 เดือน) 
* เวลาเรียนทบทวน: วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น.    

     เนื้อหา Structure..Course แต่ละคาบจะไม่ซ้ำกันเลยจึงเรียนได้อย่างจุใจ เข้มข้นและเข้าถึงแก่นแท้ของ Grammar
อย่างแท้จริงลดพิเศษสุดสุดสำหรับนักศึกษา FAST ENGLISH
 
**ลดพิเศษจากราคา 10,000 บาท เหลือเพียง 7,500 บาท เท่านั้น!!! สำหรับนักเรียนเก่าทุกคอร์ส (ส่วนลดถึง 2,500 บาท)
 
สนใจโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่งด่วน !!! รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่
 9 ธันวาคม นี้เท่านั้น

สาขาสีลม >>> 02-631-2288
สาขาสยามสแควร์>>> 02-250-7555
สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว>>> 02-937-2121

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 


 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@