:: หลักการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลของ Fast English  ::
 
 
 
     หลักการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลของ Fast English คือ “ของจริงไม่ต้องคิด ของคิดไม่จริง” หากนักศึกษายังต้องพยายามคิดถึงศัพท์, collocations หรือ grammar ในขณะที่พูดหรือเขียน รับรองได้ 100% นักศึกษาคนนั้นจะไม่มีวันพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ หรือหากพอสนทนาหรือขีดเขียนได้ ก็ยากที่จะพูดถูกเขียนถูก นั่นเป็นเพราะข้อมูลในสมองไม่แน่นไม่ถูกต้องหรืออาจผิดพลาดมาตั้งแต่ต้น

     อย่างไรก็ตาม บางคนอาจแย้งว่า ถ้ามัวแต่มาคิดเรื่องศัพท์และเรื่อง grammar แล้วจะพูดได้ทันและเขียนได้เร็วได้อย่างไร คำตอบคือ คนจำอะไรได้ เขาไม่ต้องใช้ความคิดแล้วครับ ข้อมูลออกมาแบบอัตโนมัติเพียงเสี้ยววินาที เช่น ครู = teacher, แมว = cat, หมา = dog ไม่เห็นต้องคิดเลยและคำตอบก็ออกมาอย่างรวดเร็วมาก ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า เราต้องจำเรื่องอะไรบ้างที่สำคัญจริงๆ และต้องเอาไปใช้อย่างสม่ำเสมอ
 
     อาจารย์บุญชัยจึงสรุป grammar เนื้อๆ มา 25 กฎ, ศัพท์ 5,000 คำ และ collocations ประมาณ 900 ตัว That’s it. นักศึกษาต้องฝึกฝนและท่องจำข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าไปในแผงวงจรสมองให้ได้ (brain circuitry) โดยการอ่านซ้ำ พูดซ้ำ ท่องซ้ำ จนเกิดความชำนาญเหมือนนักกายกรรมเดินไต่เชือก แมวกระโดดขึ้นโต๊ะขึ้นเตียงอย่างพลิ้ว หรือนักร้องที่สามารถขับเพลงอันไพเราะได้ทันทีเมื่อถือไมโครโฟน เขาเหล่านี้ฝึกฝน skill ที่ตัวเองอยากได้จนเกิดความชำนาญและเคยชิน และเมื่อถึงเวลาที่ต้องแสดง skill ดังกล่าวออกมา ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ความเพียรหรือความตั้งใจอย่างมากมายแต่ประการใด

     ที่เขียนมาทั้งหมดเพื่อเน้นความสำคัญของ software ความรู้ที่นักศึกษากำลังเรียนอยู่ เราต้องหาวิธีการทำให้ software นั้นๆ ฝังลึกเข้าสู่แผงวงจรเซลล์สมองด้วยการฝึกฝนหมั่นเพียรเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ ดังนั้น การที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษหลายแห่งบอกว่า การเรียนภาษาอังกฤษต้องเป็นไปตามแบบธรรมชาติ ไม่ต้องท่อง ไม่ต้องจำ ให้ออกมาตามธรรมชาติ อาจารย์ขอตอบว่า Forget about it. คุณรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณพูดหรือเขียนมันถูกหรือมันผิด คนที่ไม่แม่น พูดจาหรือเขียนอะไรก็ไม่ต่างกับคนเมาที่พูดภาษาอะไร เราก็ฟังไม่รู้เรื่อง อีกทั้งความรู้ทุกแขนงในโลก ล้วนต้องอาศัยความจำแทบทั้งสิ้น หมอแต่ละคนความจำดีทั้งนั้น มิฉะนั้นจะไปท่องจำชีววิทยาหรือวิทยาการทางการแพทย์เป็นตั้งๆ ได้อย่างไร วิศวกรที่ไม่มีความจำที่แม่นยำ คงสร้างตึกที่ถล่มหรือวางระบบวงจรไฟฟ้าช็อตทั้งตึก Aristotle บอกไว้อย่างชัดเจนว่า You can start thinking only when you have memory แล้วเรายังจะไปเชื่อคนที่สอนภาษาอังกฤษและบอกเราว่าไม่ต้องจำอีกหรือ ? เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นอะไรที่จะ share บ้างไหมครับ
 

........................................................................................................................

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@