คุณสุรศักดิ์ นามวัฒน์โสภณ
 
 
 
     ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรศักดิ์ นามวัฒน์โสภณ ที่ได้ทุนการศึกษาปริญญาโท Master of Fine Arts หลักสูตร Arts Administration จาก Texas Tech University, Theatre School คุณสุรศักดิ์ได้ทั้ง Graduate Assistantship, Graduate Scholarship และ Fellowship จากทางมหาวิทยาลัย นับเป็นเกียรติประวัติที่น่าชื่นชมและน่าภูมิใจของชาวไทยที่สามารถคว้าทุนต่างๆ จากสถาบันการศึกษาระดับสูงในอเมริกาได้ อาจารย์บุญชัยบอกหลายสิบครั้งแล้วว่า คนไทยเก่งถ้าสามารถสื่อความภาษาอังกฤษได้คล่อง ทั้งการพูด, ฟัง, อ่าน และเขียน

     ทางสถาบัน Fast English ขออวยพรให้คุณสุรศักดิ์ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนและการสอนที่มหาวิทยาลัย Texas Tech มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถสานฝันในชีวิตให้เป็นจริงได้ Congratulations!
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@