คุณกิตติภัทร อภิชาติไตรสรณ์
*สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 107 iBT และได้รับทุน Dean’s Distinguished Fellowship Award เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขา Computer Science ณ The University of California, Riverside
"สิ่งที่อาจารย์สอนนอกเนื้อหา เป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องการกระตุ้นเราให้มีพลังในการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ"
 
คุณกิตติภัทร อภิชาติไตรสรณ์ สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 107 iBT เทียบเท่ากับ 627 PBT
ได้รับทุน Dean’s Distinguished Fellowship Award เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขา Computer Science ณ The University of California, Riverside
Reading iBT 26 คะแนน
Listening iBT 29 คะแนน
Writing iBT 22 คะแนน
Speaking iBT 30 คะแนน
 
 
สัมภาษณ์สดคุณกิตติภัทร อภิชาติไตรสรณ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Computer Science and Engineering ณ University of California at Riverside เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนและการสอนเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว พลาดไม่ได้นะครับ ถ้าอยากทราบความลับเกี่ยวกับความสำเร็จของนักศึกษาท่านนี้
 

 
 
 
สัมภาษณ์ คุณกิตติภัทร อภิชาติไตรสรณ์ วันที่ 11 ธันวาคม 2559
 
 
 
 
สัมภาษณ์ คุณกิตติภัทร อภิชาติไตรสรณ์ ได้รับทุน a prestigious Dean’s Distinguished Fellowship Award ในการเรียนต่อปริญญาเอก ณ The University of California, Riverside
 
 
:: สอบ TOEFL ครั้งล่าสุดได้กี่คะแนน? ::
" ได้ 107 คะแนน ส่วนครั้งแรกได้ 99 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 103 คะแนน ครั้งที่ 3 ได้ 104 คะแนน "
 
:: รู้มาว่าเขียน Statement of Purpose ด้วยตัวเอง มีวิธีการเขียนอย่างไร? ::
" อย่างแรกเลย ผมต้องวางโครงสร้างของการเขียนทั้งหมดก่อนว่าจะเขียนอะไรบ้าง เช่น ประสบการณ์การเรียนและการทำงาน รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำวิจัยต่าง ๆ และ การเสนองานวิจัยที่เราจะทำในอนาคต เพื่อแสดงให้ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเรามี ideas ครับ นอกจากนี้ ผมได้ประมวลผลมาจากประสบการณ์ที่ได้ทำรายงานต่าง ๆ ตอนเรียนปริญญาโทครับ ผมรู้สึกว่ามีความสามารถในการแก้ภาษาอังกฤษของผมที่ผมเขียนขึ้นมา ผมจะรู้ว่าอันนี้ใช้หรือไม่ใช้ในแต่ละบริบท ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้นำมาใช้ในการเขียน Statement of Purpose ด้วยครับ "
 
:: มีวิธีการจำ Grammar อย่างไร? ::
" คิดเสมอว่าเวลาที่ตั้งใจเรียนอะไรแล้ว ผมก็ต้องทำให้เกิดผลด้วย เช่น ตั้งใจมาเรียนคอร์ส Grammar เราต้องจำกฎ Grammar ให้ได้หมดด้วย โดยหลังเลิกเรียนคอร์ส Grammar ที่ Fast English ทุกครั้ง ก็จะไปนั่งตามร้าน เช่น ร้านแม็คโดนัล แล้วเอากระดาษมาเขียนสิ่งที่ผมจำได้ลงไป ถ้าเขียนได้แสดงว่าเราท่องได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ผมจะกลับไปท่องอีกครั้ง วิธีนี้เป็นการประเมินตัวผมเองด้วยครับ นอกจากนี้ Structure เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องเรียนอย่างยิ่งต่อจาก Grammar เพราะเป็นตัวช่วยในการจับผิด Grammar ว่าในข้อนี้ผิดยังไง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานเขียนอีกทางหนึ่งด้วยครับ "
 
:: สอบ TOEFL ครั้งล่าสุด อยากรู้ว่ามีวิธีการเขียน Writing อย่างไรจึงได้คะแนนเต็ม? ::
" ต้องมีพื้นฐาน Grammar ที่แข็งก่อน เพราะหาก Grammar ไม่แข็ง เวลาไปอ่านหรือเขียนก็พออ่านได้พอเขียนเป็น แต่เวลาที่เราไปเรียนต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในต่างประเทศ เราจะต้องทำรายงานหรือทำวิจัยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ถึงตอนนั้น เราจะคิด idea ไม่ออก และคำพูดในการเขียนก็จะวกไปวนมา ทำให้งานเขียนของเราออกมากำกวม ไม่ชัดเจน แต่ในทางกลับกัน หาก Grammar ของเราแข็งแกร่ง idea มันจะไหลลื่นออกมาเอง "
 
:: ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร? ::
" เพราะเวลาที่สมัครเรียนต่อปริญญาในต่างประเทศ เราจะต้องทำให้ใบสมัครของเราโดดเด่นกว่าของผู้สมัครคนอื่น ๆ เพราะฉะนั้น ถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษ จะทำให้เราถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการทำงาน และการนำเสนองานวิจัยที่เราจะทำในอนาคตใน Statement of Purpose ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ พอเรียนภาษาอังกฤษที่ Fast English ได้พักหนึ่ง ก็เริ่มเห็นประโยชน์ในการที่จะเอาไปใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนจริง ๆ เช่น พอเริ่มจำ Grammar และศัพท์ได้ เวลาที่ไปดูหนังก็รู้สึกสนุกกับการดูมากขึ้น เพราะเริ่มเข้าใจว่าเขาพูดอะไรกัน "
 
:: การตั้งเป้าหมายสำคัญไหม? ::
" สำคัญมากครับ เพราะเวลาตั้งเป้าไว้จะทำให้เรามีพลังในการวางแผนต่าง ๆ ทำให้เรามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน และลงมือทำอย่างจริงจัง และมีการประเมินตัวเองตลอดเวลา "
 
:: เคยฟังรายการ New Dimensions บ้างไหม? ::
" เคยฟังครับ รายการนี้มีประโยชน์มาก ๆ ครับ ความรู้ที่อาจารย์จัดเป็นความรู้มาจากหนังสือ เวลาที่เราอ่านเองมันจะยากมาก เพราะกว่าเราจะจับ idea ได้มันต้องใช้เวลา แต่ถ้าฟังรายการจะได้ idea ที่เร็วมาก เพราะอาจารย์ได้ย่อยองค์ความรู้จากหนังสือ มาถ่ายทอดเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายครับ "
 
:: เวลาที่อาจารย์สอนอาจารย์พูดนอกเรื่องจริงหรือเปล่า? ::
" สิ่งที่อาจารย์สอนนอกเนื้อหา เป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องการกระตุ้นเราให้มีพลังในการทำอะไรบ้างอย่างเพื่อให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี "
 
:: สวดมนต์นั่งสมาธิบ้างหรือเปล่า? ::
" มีครับ สวดพระคาถาชินบัญชรครับ เพราะการสวดมนต์ช่วยให้เรามีสมาธิในการท่องจำสิ่งต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น แต่ต้องท่องบทสวดจนจำขึ้นใจด้วยครับ นอกจากนี้ เวลาที่เราอยู่ข้างนอกเราก็สามารถบริกรรมได้ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มกำลังสมาธิ "
 
 
 
คุณกิตติภัทร สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 107 iBT เทียบเท่ากับ 627 PBT
 
 
 
:: แนะนำเทคนิคการสอบ Reading iBT หน่อยครับ? ::
" อย่างแรกเน้น Grammar อย่าโดนข้อสอบหลอก Reading ต้องมี Grammar เวลาสอบจริงประโยคซับซ้อนมากมันแกล้งเรา ถ้ามี Grammar จะอ่านและถอดรหัสได้เร็ว ใช้ Grammar ตลอดใน Reading 100% "
 
" อย่างที่สองท่อง Vocab ก่อนสอบผมได้ 4,000 คำเมื่อเรียนและจดสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วกลับบ้านไปจดใส่สมุดของตัวเองด้านซ้ายภาษาไทย ด้านขวาภาษาอังกฤษ การจดสมุดของตัวเอง ความรู้สึกจะต่างจากจดในหนังสือ เพราะการทบทวนซ้ำมันจะง่ายขึ้น มันจะเป็นระบบ เวลาเราทบทวนพยายามสร้างประโยคจากศัพท์ที่เราท่อง ถ้าเราสร้างประโยคจากศัพท์ที่เราท่องไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจ "
 
" อย่างที่สาม ต้องอ่านมากๆ ครับ เริ่มแรกอ่านจะที่เรียนเนี่ยครับ ก่อนเข้าเรียน Reading อ่านมาก่อนทำมาก่อน อย่ามานั่งไม่มีอะไรในหัวเลย อ่านมาก่อนทำมาก่อนเราจะได้เช็คว่า 15 หรือ 16 คะแนนที่ทำเนี่ย เราได้กี่แต้มคราวหน้าเราทำอะไร เนี่ยผมว่าสำคัญเอาตรงนี้ก่อนอย่างอื่นก็ไปหา material ที่เราสนใจครับ "
 
 
 
:: สิ่งที่เรียนที่ Fast English มีในข้อสอบไหมครับ? ::
" มีทั้งนั้นเลยครับ และโจทย์ Reading ตอนที่เขาถามว่า ข้อใดคือความหมายใกล้เคียงกับคำนี้ที่สุดง่ายครับ ถ้าเราจำได้หมด ข้อสอบจริงไม่ยากเลยครับ ของที่เราเรียนตอนนี้ยังยากกว่า ผมว่าในมุมมองของศัพท์นะครับ ในมุมของคำถามต่างๆ มันยากพอๆ กันครับ "
 
:: ใช้เวลานานไหมในการจำ Vocab? ::
" ของผมประมาณ 3 เดือนครับ "
 
 
:: แนะนำเทคนิคการสอบ Listening หน่อยครับ? ::
" ต้องฟังเยอะๆ เริ่มจากหูฟังอันใหญ่ครอบเข้าไป มีสมาธิ เวลาฝรั่งออกเสียง Pronunciation จะชัดมากเวลาฟังไปเรื่อยๆ จะจำได้ว่า Pronunciation เป็นอย่างนี้จะช่วยเรื่อง Speaking ได้ พอผมฟังเขาพูดไปเยอะๆ ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากพูดอะไรบางอย่างออกมา เหมือนกับเวลาฟังข่าว เราอยากจะ I disagree with this และเราเอา Pronunciation ของเขา เราอย่าคิดเอง ฟังแล้วก็พูดออกมาครับ "
 
 
:: ทำไมฟังออกครับ? ::
" มีสมาธิ มีภาพด้วยสร้างภาพ 70% ศัพท์ช่วยในการฟังด้วย และต้องรู้ด้วยศัพท์นั้นออกเสียงอย่างไร ถึงเวลาสอบฟังล่าสุดเร็วมาก ผมเตือนไว้เลยเขาพูดแบบไม่เกรงใจแล้วว่าเราเป็นเอเชี่ยน ที่เราฟัง NBC NEWS ของไบรอัน วิลเลี่ยม speed เร็วขนาดนั้นเลย นี้เป็นข่าวมีภาพด้วยจะฟังง่ายกว่า ถ้าเราไปเจอประเภทพูดการเมือง จะเริ่มยากขึ้น ยากขึ้น อันนี้เริ่มจาก ไบรอัน วิลเลี่ยม ก่อนวันละ 20 นาทีเองครับ "
 
:: แนะนำเทคนิคการสอบ Writing หน่อยครับ? ::
" เทคนิคการเขียน Writing ต้องแม่น Grammar และ Vocab ครับ Grammar สำคัญมาก ผมคิดว่าสิ่งที่ผมเขียนไอเดียมันไม่ได้บรรเจิดมาก ศัพท์ไม่ได้หรูมาก แต่ Grammar ผมมั่นใจมากๆ และเวลาเขียนไม่มีเวลากลับมาทบทวน มาแก้ไขอะไรมากมายนักเรา ผมว่าเขาวัด Grammar ใน Writing เวลาสอบจะเป็น essay เวลาฝึกให้เริ่มจากง่าย paragraph เดียว เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย คิดอย่างไงกับข่าวนี้และฝึกเขียนไปครับ "
 
สรุป
1. ต้องฝึกฝนตลอดเวลา
2. Grammar รู้หรือไม่รู้ Grammar เมื่อแม่นช่วยในการอ่าน พูด และเขียน
3. เอามาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ พยายามที่จะ Create an English speaking atmosphere จริงๆ
4. ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ
 
 
 
สอบ TOEFL ได้ 250 CBT เทียบเท่ากับ 600 คะแนน
Listening ได้ 22, Structure ได้ 27, Reading ได้ 26 และ Writing ได้ 5
 
 
" ก่อนเรียนที่นี่ ไม่รู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจภาษา รู้แต่มีปัญหาในการอ่าน Text book พอมาเรียนจึงรู้ว่าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลย เทคนิคการสร้างภาพของอาจารย์ช่วยในการจำคำศัพท์ ฝึกการฟังจาก ABC News บ่อยๆ Grammar ช่วยได้ทั้ง Listening, Structure, Reading และ Writing ทำให้ชัดเจนในความคิด เขียน Writing ได้ลื่นไหล พยายามฝึกฝนการสร้างภาพ การอ่านและการฟังไปเรื่อยๆ หลักการที่ Fast English สอน เรียนจบแล้วใช้ได้ตลอดครับ "
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@