เรียน Grammar และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 273 CBT เทียบเท่ากับ 643 คะแนน
Listening ได้ 26, Structure ได้ 27, Reading ได้ 29, Writing ได้ 5
 

เรียน Grammar , TOEFL และ WRITING ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 270 CBT เทียบเท่ากับ 637 คะแนน
Listening ได้ 26, Structure ได้ 29, Reading ได้ 26, Writing ได้ คะแนนเต็ม 6 ปัจจุบันได้รับ Greencard และทำงานที่ประเทศแคนาดา
 

เรียน GRAMMAR, TOEFL และ WRITING ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 267 CBT เทียบเท่า 633 PBT
Listening ได้ 27, Structure ได้ 27, Reading ได้ 26, Writing ได้ 5
 

เรียน TOEFL, Writing และ Conversation ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 267 CBT เทียบเท่า 633 คะแนน
Listening ได้ 25, Structure ได้ 27, Reading ได้ 28, Writing ได้ 5.5
 

 

เรียน Grammar , TOEFL และ Writing ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 263 CBT เทียบเท่า 627 คะแนน
Listening ได้ 26, Structure ได้ 28, Reading ได้ 25, Writing ได้คะแนนเต็ม 6.0
 

ซ้ำ TOEFL กำลังศึกษาที่จุฬา วิศวะสิ่งแวดล้อม ปี 4สอบ TOEFL ได้ 627 คะแนน
 
 

เรียน GRAMMAR, TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL  ได้ 263 CBT เทียบเท่า 623 PBT
Listening ได้ 27, Structure ได้ 24, Reading ได้ 28, Writing ได้ 4 
 

 

เรียน Grammar, TOEFL, Writing และ Conversation ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 260 CTB เทียบเท่า 620 คะแนน
Listening ได้ 26, Structure ได้ 25, Reading ได้ 27, Writing ได้ 4.0 
 

 

สอบ TOEFL ได้ 260 CBT เทียบเท่ากับ 620 คะแนน
Listening ได้ 30, Structure ได้ 24, Reading ได้ 24, Writing ได้ 4 
 

เรียน Grammar, TOEFL จบจากม.ธรรมศาสตร์ บัญชี สอบ TOEFL ได้ 547 คะแนน, ครั้งที่ 2 ได้ 620 คะแนน
 
 
 

เรียน Grammar, TOEFL จบจากจุฬา วิศวะสอบ TOEFL  ได้ 620 คะแนน
 

เรียน Grammar และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 257 CBT เทียบเท่ากับ 613 คะแนน
Listening ได้ 23, Structure ได้ 26, Reading ได้ 28, Writing ได้ 4.5 คะแนนสูงกว่าสอบครั้งแรกถึง 76 คะแนน 
 
เรียน Grammar และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 257 CBT เทียบเท่ากับ 613 คะแนน
Listening ได้ 27, Structure ได้ 22, Reading ได้ 28, Writing ได้ 4
 
 
 
 
หน้า 1 2 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@