คุณภัทรภาค  รังษีกิจโพธิ์ 
 
 เรียน TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFLได้ 101 iBT เทียบเท่า 607 PBT  Listening ได้ 27 คะแนน, Speaking ได้ 20 คะแนน, Reading ได้ 27 คะแนน, Writing ได้ 27 คะแนน
 
 ทำแบบฝึกหัดเยอะ ๆ ทำตามที่อาจารย์บอก ฟัง CD คำศัพท์ของอาจารย์ตลอด และพูดลง CD สรุปศัพท์ที่ยากไม่เข้าใจ และนำมาฟังอีกรอบ เวลาสอบตั้งสมาธิให้ดี อย่าให้สมาธิแตก เพราะเสียงคนข้าง ๆ จะแทรกตลอดเวลา และให้ตั้งเป้าหมายในชีวิต ประทับใจอาจารย์ที่มีธรรมมะ ให้เทคนิคการใช้ชีวิตกับทุกคน ซึ่งสำคัญไม่แพ้บทเรียน เรียนที่นี่ได้เนื้อหาการใช้ชีวิต นอกเหนือจากบทเรียน ข้อคิด ข้อเท็จจริงของชีวิต ช่วยเสริมชีวิตให้ดีขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@