คุณภัทรภาค รังษีกิจโพธิ์
      *สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 101 iBT
"ประทับใจอาจารย์ที่มีธรรมมะ ให้เทคนิคการใช้ชีวิตกับทุกคน ซึ่งสำคัญไม่แพ้บทเรียน เรียนที่นี่ได้เนื้อหาการใช้ชีวิต ข้อคิด ข้อเท็จจริงของชีวิต ช่วยเสริมชีวิตให้ดีขึ้นครับ"
 
คุณภัทรภาค รังษีกิจโพธิ์ สอบ TOEFL iBT ได้ 101 iBT เทียบเท่า 607 PBT
Reading iBT 27 คะแนน
Listening iBT 27 คะแนน
Writing iBT 27 คะแนน
Speaking iBT 20 คะแนน
 
 

 
 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     ทำแบบฝึกหัดเยอะๆ ทำตามที่อาจารย์บอก ฟัง CD คำศัพท์ของอาจารย์ตลอด และพูดลง CD สรุปศัพท์ที่ยากไม่เข้าใจ และนำมาฟังอีกรอบ เวลาสอบตั้งสมาธิให้ดี อย่าให้สมาธิแตก เพราะเสียงคนข้างๆ จะแทรกตลอดเวลา และให้ตั้งเป้าหมายในชีวิต ประทับใจอาจารย์ที่มีธรรมมะ ให้เทคนิคการใช้ชีวิตกับทุกคน ซึ่งสำคัญไม่แพ้บทเรียน เรียนที่นี่ได้เนื้อหาการใช้ชีวิต นอกเหนือจากบทเรียน ข้อคิด ข้อเท็จจริงของชีวิต ช่วยเสริมชีวิตให้ดีขึ้นครับ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@