คุณกรภัทร มยุระสาคร
     *สอบ TOEFL ได้คะแนน 98 iBT
"พยายามเข้า class เรียนทุกครั้ง การสอน Reading ของอาจารย์ จะสอนสร้างภาพ เวลาทำข้อสอบ การสร้างภาพสำคัญมาก ทำให้เราไม่ต้องกลับมาอ่านซ้ำครับ"
 
 
คุณกรภัทร มยุระสาคร สอบ TOEFL iBT ได้ 98 iBT เทียบเท่า 597 PBT
Reading iBT 26 คะแนน
Listening iBT 25 คะแนน
Writing iBT 28 คะแนน
Speaking iBT 19 คะแนน
 
 

 
 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     พยายามเข้า class เรียนทุกครั้ง การสอน Reading ของอาจารย์ จะสอนสร้างภาพ เวลาทำข้อสอบ การสร้างภาพสำคัญมาก ทำให้เราไม่ต้องกลับมาอ่านซ้ำ ซึ่งก่อนมาเรียนจะไม่มีภาพ อ่านตรงๆ เลย ตอนที่สอบจำศัพท์ได้ประมาณ 60 %

     Listening ฝึกฟัง CD ที่อาจารย์ให้เยอะๆ การเรียนกับ Stephan ทำให้ชินกับภาษา พยายามตั้งใจฟัง
Writing ถ้าว่างก็ฝึกพิมพ์ดีด ก่อนสอบต้องเตรียม Writing ของเราก่อน ว่าเราจะใช้ GRAMMAR อะไร เพราะเค้าต้องการเช็ค GRAMMAR เราว่ามีมั้ย เราก็ใส่ GRAMMAR สูงๆ ก็ทำให้คะแนนสูงขึ้นได้ Speaking ได้คะแนนน้อย เพราะเข้าสอบคนแรก ทำให้เขิน ทำให้พูดได้ไม่เต็มที่
     ประสบการณ์การสัมภาษณ์ทุน มหาวทยาลัย โคลัมเบีย ตอนสัมภาษณ์ อาจารย์ทุกคนจะพยายามเข้าใจนักเรียนอยู่แล้วเพราะนักเรียนจะมาจากหลายประเทศ ตั้งใจคุยกับเค้า ต้องเตรียมตัวก่อน คิดว่าเค้าจะถามอะไรเรา แล้วเราก็เตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า เวลาที่สัมภาษณ์ประมาณ 40 นาที ก็พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน สัมภาษณ์ 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย โคลัมเบีย และมหาวิทยาลัย บอสตัน และก็ได้ทุนทั้ง 2 มหาวิทยาลัยครับ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@