คุณวรารัตน์  ทิพวิมลรัตน์ชัย
 
 เรียน TOEFL และ CONVERSATION ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 103 คะแนน เทียบเท่า 613 PBT Listening ได้ 27 คะแนน, Speaking ได้ 22 คะแนน, Reading ได้ 27 คะแนน, Writing ได้ 27 คะแนน 
 
 เทคนิคการอ่าน คือท่องศัพท์ของอาจารย์ได้หมด และตั้งใจ คิดว่าตัวเองต้องทำให้ได้ เวลาอ่านต้องมีภาพ การฟังทำตามที่อาจารย์บอกคือพยายามบันทึกเสียงที่ถูกต้อง และคำศัพท์ต้องได้ จะทำให้ฟังแล้วเข้าใจง่าย ซ้อมอ่านและทำข้อสอบในที่ที่มีคนมาก ๆ เพราะเวลาสอบคนข้าง ๆ จะใกล้กันมาก เสียงจะดังทำให้ไม่มีสมาธิ และซ้อมพูดกับคอมพิวเตอร์มาก ๆ อาจารย์เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ขยัน เดิมคิดว่าตัวเองได้ภาษาระดับหนึ่งแต่พอมาเจออาจารย์รู้ว่าแตกต่างกันมากกับระดับของอาจารย์ และรู้ว่าอยากเป็นเหมือนอาจารย์ต้องทำยังไง เวลาเรียนให้ตั้งใจฟังทุกคำที่อาจารย์พูดเพราะทุกคำมีความหมาย ทำให้ไม่ต้องอ่านหนังสือมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@