คุณวรารัตน์ ทิพวิมลรัตน์ชัย
     *สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 103 iBT
"อาจารย์เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ขยัน เดิมคิดว่าตัวเองได้ภาษาระดับหนึ่งแต่พอมาเจออาจารย์รู้ว่าแตกต่างกันมาก และรู้ว่าอยากเป็นเหมือนอาจารย์ต้องทำยังไงค่ะ"
 
 
คุณวรารัตน์ ทิพวิมลรัตน์ชัย สอบ TOEFL iBT ได้ 103 iBT เทียบเท่า 613 PBT
Reading iBT 27 คะแนน
Listening iBT 27 คะแนน
Writing iBT 27 คะแนน
Speaking iBT 22 คะแนน
 
 

 
 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     เทคนิคการอ่าน คือท่องศัพท์ของอาจารย์ได้หมด และตั้งใจ คิดว่าตัวเองต้องทำให้ได้ เวลาอ่านต้องมีภาพ การฟังทำตามที่อาจารย์บอกคือพยายามบันทึกเสียงที่ถูกต้อง และคำศัพท์ต้องได้ จะทำให้ฟังแล้วเข้าใจง่าย ซ้อมอ่านและทำข้อสอบในที่ที่มีคนมากๆ เพราะเวลาสอบคนข้างๆ จะใกล้กันมาก เสียงจะดังทำให้ไม่มีสมาธิ และซ้อมพูดกับคอมพิวเตอร์มากๆ อาจารย์เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ขยัน เดิมคิดว่าตัวเองได้ภาษาระดับหนึ่งแต่พอมาเจออาจารย์รู้ว่าแตกต่างกันมากกับระดับของอาจารย์ และรู้ว่าอยากเป็นเหมือนอาจารย์ต้องทำยังไง เวลาเรียนให้ตั้งใจฟังทุกคำที่อาจารย์พูดเพราะทุกคำมีความหมาย ทำให้ไม่ต้องอ่านหนังสือมากค่ะ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@