คุณรัฐวุฒิ สุวรรณลิลา
     *สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 105 iBT
"การเรียนด้วยตัวเอง พอทำได้ แต่การที่ได้ครูดี ก็ทำให้ดียิ่งขึ้น เพราะอาจารย์จะช่วยชี้แนะเรา ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้องยิ่งขั้น และอยากจะขอขอบคุณอาจาย์ทุกๆ ท่านครับ"
 
คุณรัฐวุฒิ สุวรรณลิลา สอบ TOEFL iBT ได้ 105 iBT เทียบเท่า 620 PBT
ได้รับทุน 10,000 บาท คนที่ 48 จากทางสถาบัน Fast English
Reading iBT 30 คะแนน
Listening iBT 28 คะแนน
Writing iBT 28 คะแนน
Speaking iBT 19 คะแนน
 
 

 
 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     เทคนิคการสอบ part Reading เวลาอ่านจะสร้างภาพตาม และที่จำเป็นอย่างมากคือ Grammar ทำให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่าย รวมทั้งใช้ในทุก Skills โดยในการสอบจะต้องใช้สมาธิและความอดทนอย่างมาก เนื่องจากระยะเวลาในการสอบค่อนข้างนาน แต่สิ่งที่ช่วยได้ คือ การสวดมนต์ ช่วยได้เยอะมาก ทำให้มีสมาธิและความอดทนไปจนเสร็จสิ้นการสอบ Listening จะฟังใจความโดยรวม แล้วอย่าตกใจเวลาฟังไม่รู้เรื่อง เพราะจะทำให้เราหลุดได้ Writing สิ่งสำคัญ คือ Grammar ถ้าไม่มี Grammar จะเขียนโดยไม่มีความมั่นใจ idea ไม่Flow ทำให้ถูกหักคะแนนได้

     สุดท้ายอยากจะบอกว่า การเรียนด้วยตัวเอง พอทำได้ แต่การที่ได้ครูดี ก็ทำให้ดียิ่งขึ้น เพราะอาจารย์จะช่วยชี้แนะเรา ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้องยิ่งขั้น และอยากจะขอขอบคุณอาจาย์ทุกๆ ท่านครับ ขอบคุณมากครับ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@