คุณรัฐวุฒิ  สุวรรณลิลา
 
เรียน GRAMMAR, TOEFL conversation และwriting ที่ Fast English สอบ TOEFL ครั้งแรก ได้ 97 iBT เทียบเท่า 593 PBT ครั้งที่ 2 ได้ 105 iBTเทียบเท่า  620       PBT Reading  ได้ 30 Listening ได้ 28 Speaking ได้ 19 , Writing ได้ 28
 
 เทคนิคการสอบ part Reading  เวลาอ่านจะสร้างภาพตาม และที่จำเป็นอย่างมากคือ Grammar ทำให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่าย รวมทั้งใช้ในทุก Skills โดยในการสอบจะต้องใช้สมาธิและความอดทนอย่างมาก เนื่องจากระยะเวลาในการสอบค่อนข้างนาน แต่สิ่งที่ช่วยได้ คือ การสวดมนต์ ช่วยได้เยอะมาก ทำให้มีสมาธิและความอดทนไปจนเสร็จสิ้นการสอบ 
Listening จะฟังใจความโดยรวม แล้วอย่าตกใจเวลาฟังไม่รู้เรื่อง เพราะจะทำให้เราหลุดได้ Writing สิ่งสำคัญ คือ  Grammar ถ้าไม่มี Grammar จะเขียนโดยไม่มีความมั่นใจ  idea ไม่Flow ทำให้ถูกหักคะแนนได้
    สุดท้ายอยากจะบอกว่า การเรียนด้วยตัวเอง พอทำได้ แต่การที่ได้ครูดี ก็ทำให้ดียิ่งขึ้น เพราะอาจารย์จะช่วยชี้แนะเรา ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้องยิ่งขั้น และอยากจะขอขอบคุณอาจาย์ทุกๆท่านครับ ขอบคุณมากครับ

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@