คุณพงศกร ธีรภาพวงศ์
     *สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 104 iBT
"อาจารย์ให้ข้อคิดดีดีเยอะ เรียนแล้วสนุก ได้ประโยชน์ โดยเฉพาะ Grammar ครับ"
 
 
คุณพงศกร ธีรภาพวงศ์ สอบ TOEFL iBT ได้ 104 iBT เทียบเท่า 613 PBT
Reading iBT 29 คะแนน
Listening iBT 30 คะแนน
Writing iBT 27 คะแนน
Speaking iBT 18 คะแนน
 
 

 
 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     ก่อนเรียนที่นี่ให้คะแนนตัวเอง 6 เต็ม 10 ที่นี่ช่วยพัฒนา Grammar และ Writing ได้มาก ส่วนคะแนน Speaking ได้ค่อนข้างน้อยเพราะตอนเรียนยังเป็นแบบ CBT อยู่ ทำให้คิดไม่ทันเวลาสอบ เทคนิคในการฟังคือตั้งสมาธิ และพยายามจดให้ทันจะสามารถทำข้อสอบได้ ฝึกฟังให้เคยชินด้วย Headphone อันใหญ่ ทั้งการดูหนัง ฟัง Audio Book ใช้เทคนิคการสร้างภาพของอาจารย์ในการทำข้อสอบ Reading ไม่เช่นนั้นทำข้อสอบไม่ทันแน่นอน อาจารย์อนุสรช่วยเรื่องหลักการเขียนได้มาก ทั้งสำนวน collocation และเทคนิคการเขียนที่ชัดเจน มี organization ที่ดี ก่อนสอบสวดมนต์ช่วยทำให้มีสมาธิ ไม่ใจลอย อาจารย์ให้ข้อคิดดีดีเยอะ เรียนแล้วสนุก ได้ประโยชน์ โดยเฉพาะ Grammar ครับ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@