คุณพงศกร ธีรภาพวงศ์
 
     เรียน TOEFL และ WRITING ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 104 iBT เทียบเท่า 613 PBT Listening ได้คะแนน 30 คะแนน , Speaking ได้ 18 คะแนน, Reading ได้ 29 คะแนน , Writing ได้ 27 คะแนน
 
     ก่อนเรียนที่นี่ให้คะแนนตัวเอง 6 เต็ม 10 ที่นี่ช่วยพัฒนา GRAMMAR และWRITINGได้มาก ส่วนคะแนน Speaking ได้ค่อนข้างน้อยเพราะตอนเรียนยังเป็นแบบ CBT อยู่ ทำให้คิดไม่ทันเวลาสอบ เทคนิคในการฟังคือตั้งสมาธิ และพยายามจดให้ทันจะสามารถทำข้อสอบได้ ฝึกฟังให้เคยชินด้วย Headphone อันใหญ่ ทั้งการดูหนัง ฟัง Audio Book ใช้เทคนิคการสร้างภาพของอาจารย์ในการทำข้อสอบ Reading ไม่เช่นนั้นทำข้อสอบไม่ทันแน่นอน อาจารย์อนุสรช่วยเรื่องหลักการเขียนได้มาก ทั้งสำนวน collocation และเทคนิคการเขียนที่ชัดเจน มี organization ที่ดี ก่อนสอบสวดมนต์ช่วยทำให้มีสมาธิ ไม่ใจลอย อาจารย์ให้ข้อคิดดีดีเยอะ เรียนแล้วสนุก ได้ประโยชน์ โดยเฉพาะ GRAMMAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@