เรียน Grammar และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 257 CBT เทียบเท่ากับ 613คะแนน
Listening ได้ 25, Structure ได้ 26, Reading ได้ 26, Writing ได้ 5
 
 

เรียน TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 257 CBT เทียบเท่ากับ 613 คะแนน
Listening ได้ 26, Structure ได้ 24, Reading ได้ 27, Writing ได้ 4 
 

เรียน TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 257 CBT เทียบเท่ากับ 613 คะแนน
Listening ได้ 24, Structure ได้ 23, Reading ได้ 30 คะแนนเต็ม, Writing ได้ 4
 

เรียน Grammar และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 257 CBT เทียบเท่ากับ 613 คะแนน
Listening ได้ 28, Structure ได้ 25, Reading ได้ 24, Writing ได้ 4
 

สอบ TOEFL ครั้งที่ 2 ได้ 610 คะแนน
 

เรียน Grammar และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 253 CBT เทียบเท่ากับ 610 คะแนน
Listening ได้ 24, Structure ได้ 25, Reading ได้ 27, Writing ได้ 4
 
 

เรียน Grammar และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 253 CBT เทียบเท่า 610 คะแนน
Listening ได้ 26, Structure ได้ 25, Reading ได้ 25, Writing ได้ 4.5
 

เรียน TOEFL, CONVERSATION และ WRITING ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 253 CBT เทียบเท่า 610 PBT
Listening ได้ 25 คะแนน, Structure ได้ 25 คะแนน, Reading ได้ 26 คะแนน , Writing ได้ 4.5 คะแนน 
 

เรียน Grammar , TOEFL , Writing และ Conversation ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 253 CBT เทียบเท่า 610 คะแนน
Listening ได้ 25, Structure ได้ 23, Reading ได้ 28, Writing ได้ 4.0
 

เรียน Grammar และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 253 CBT เทียบเท่ากับ 610 คะแนน
Listening ได้ 26, Structure ได้ 24, Reading ได้ 26, Writing ได้ 4  
 
เรียน Grammar, Writing สอบ TOEFL ได้ 580 คะแนน, ครั้งที่ 2 ได้ 610 คะแนน 
 

เรียน Grammar,TOEFL, Writing จบจาก ม.ธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สอบได้ 600 คะแนน
 
  

เรียน Grammar , TOEFL และ Writing ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 250 CBT เทียบเท่ากับ 600 คะแนน
Listening ได้ 22, Structure ได้ 27, Reading ได้ 26, Writing ได้ 5  
 
 
 
 
หน้า 1 2 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@