สอบ TOEFL iBT ได้ 100 iBT และได้รับทุน 5,000 บาทจากทางสถาบัน Fast English
 
ที่ได้ทุนตลาดหลักทรัพย์ไปศึกษาต่อที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา Software Management
สอบ TOEFL iBT ได้คะแนนสูงถึง 99 iBT
 
สอบ TOEFL iBT ครั้งแรกได้คะแนนสูงถึง 103 iBT
 
นักเรียนเก่า Fast English ได้ทุนจากธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) จำกัด ไปศึกษาต่อด้าน MBA ที่ Columbia University สหรัฐอเมริกา
สำเร็จการศึกษาศิลปะศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจาก The Department of Chemistry, Texas A&M University
ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจาก The Department of Chemistry, Texas A&M University
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL iBT  ครั้งล่าสุดได้คะแนน  103 iBT
สอบ TOEFL iBT  ครั้งล่าสุดได้คะแนน  99 iBT เทียบเท่า  597  PBT
 

ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ครั้งแรกได้คะแนน 104 iBT
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ครั้งล่าสุดได้คะแนน 104 iBT

ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ครั้งแรกได้คะแนน 101 iBT
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ครั้งล่าสุดได้คะแนน 103 iBT
 
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ครั้งล่าสุดได้คะแนน 102 iBT
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ได้คะแนน 103 iBT
 
ที่ได้รับทุนไปทำวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเครื่องกล ณ University of Washington เมือง Seattle

ที่ได้รับทุนจากกองทัพอากาศ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้าน Cyber Security ณ The University of Texas at Arlington
สอบ TOEFL iBT  ครั้งแรก ได้คะแนน  99 iBT เทียบเท่า  597  PBT

ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ได้คะแนน 106 iBT เทียบเท่า 627 PBT
 

ได้รับทุน Dean’s Distinguished Fellowship Award ในการเรียนต่อปริญญาเอก ณ The University of California, Riverside

ได้รับ Internship ในการทำวิจัย ที่ The University of Michigan เป็นระยะเวลา 1 ปี
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ได้คะแนน 105 iBT

ได้รับการตอบรับจาก University of Illinois at Urbana-Champaign สาขา Civil Engineering 

ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ได้คะแนน 101 iBT

จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Colorado ได้เกรดถึง 3.98

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอภิวิชญ์ เอกธาราวงศ์  
ได้รับทุน 5,000 บาท จาก Fast English สอบ TOEFL ได้คะแนน 102 iBT
   

 

หน้า 1 2 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@