ผู้ได้รับทุน Hubert H.Humphrey Fellowship จากมูลนิธิ Fulbright ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกและดูงานที่ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษา ณ รัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

เรียน SILVER CARD ,GRAMMAR ,MULTI-ENGLISH SKILLS และ CONVERSATION iBT 
สอบ TOEFL ได้ 104 iBT เทียบเท่า 613 PBT ได้รับทุน 3,333 คนที่ 60 ของ FAST ENGLISH
 

ผ่านการคัดเลือกจากทุน"Hubert H.Humphrey" ซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณกรรมการ"Fulbright" เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกในระดับโลกต่อไป
เรียน GRAMMAR, MULTI-ENGLISH SKILLS, WRITING, STRUCTURE, CONVERSATION iBT, ที่ Fast English 
 

คุณเจษฎา รัตโณภาส
ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาและวิจัยเรื่อง Molecular Diagnosis ณ.Obihiro University, Hokkaido เรียน WRITING, CONVERSATION, GRAMMAR, MULTI-ENGLISH SKILLS, STRUCTURE

คุณอวัสญา วานิชชา
ได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ University of Pierre & Marie Curie ในสาขา molecular chemistry เรียน GRAMMAR, MULTI-ENGLISH SKILLS, CONVERSATION iBT, WRITING

คุณปิยะ กิตติชัยชนะ
ได้รับทุนเรียนปริญญาโทสาขา Engineer จากสถานทูตฝรั่งเศสและบริษัท Technic Engineering (Thailand) ณ L'Institut Francais de Petrole ในโปรแกรม Process and Polymers เรียน GRAMMAR, Multi-English Skills, WRITING

ได้ทุน"Fulbright" ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขา"Marketing Strategy"
คุณภาณินีสอบ TOEFLได้คะแนน 109 iBT หรือ 633 PBT  
เรียน GRAMMAR,TOEFL, WRITING ที่ Fast English 
Reading iBT ได้ 29 คะแนน, Speaking iBT ได้ 22 คะแนน, Listening iBT ได้ 29 คะแนน , Writing ได้ 29 คะแนน
 

เรียน GRAMMAR,TOEFL, CONVERSATION iB, WRITING ที่ Fast English สอบ TOEFL
ได้ 96 iBT เทียบเท่า 593 PBT ได้รับทุนจาก University of Michigan at Ann Arbor สาขา Pharmacy Top 5 ใน USA
 

เรียน TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 101 iBT เทียบเท่า 610 PBT 
Reading iBT ได้ 29 คะแนน, Speaking iBT ได้ 22 คะแนน, Listening iBT ได้ 26 คะแนน , Writing ได้ 24 คะแนน
 

เรียน GOLD CARD ,GRAMMAR, TOEFL,CONVERSATION,CONVERSATION iBT GMAT และ WRITING ที่ Fast English
สอบ TOEFL ได้ 102 iBT เทียบเท่า 610 PBT ได้รับทุน 10,000 คนที่ 58
 

เรียน Grammar, TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 253 CBT เทียบเท่า 610 PBT
Listening ได้ 26 คะแนน, Structure ได้ 25 คะแนน, Reading ได้ 25 คะแนน, Writing ได้ 4.0 คะแนน
 

เรียน GRAMMAR และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 98 iBT เทียบเท่า 597 PBT
Listening ได้ 29 คะแนน, Speaking ได้ 17 คะแนน, Reading ได้ 25 คะแนน, Writing ได้ 27 คะแนน
 

เรียน Grammar และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 250 CBT เทียบเท่า 600 คะแนน
Listening ได้ 26, Structure ได้ 21, Reading ได้ 28, Writing ได้ 4.0
 
 
 

 

หน้า 1 2 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@