คุณสุ อารีวงศ์
      *สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 101 iBT
"เรียนภาษาที่นี่ถูกและดี GRAMMAR คือทุกสิ่ง พยายามฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาค่ะ"
 
คุณสุ อารีวงศ์ สอบ TOEFL iBT ได้ 101 iBT เทียบเท่า 607 PBT
ได้รับทุน 10,000 บาท คนที่ 41 จากทางสถาบัน Fast English
Reading iBT 26 คะแนน
Listening iBT 29 คะแนน
Writing iBT 27 คะแนน
Speaking iBT 20 คะแนน
 
 

 
 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     ก่อนเรียนที่นี่ ให้คะแนนตัวเอง 4 คะแนนจาก 10 คะแนน ข้อสอบ Reading ที่ทำได้คือสร้างภาพตามและมีคำศัพท์ของอาจารย์เลยทำคะแนนได้ดี พอสอบเสร็จรู้เลยค่ะว่าVocabของอาจารย์สำคัญและจำเป็นมาก ปกติแล้วเป็นคนอ่านช้าจึงต้องอ่านทีละ paragraph แล้วตอบคำถาม โดยไม่สามารถอ่านให้จบเรื่องก่อนได้ เพราะสมาธิไม่ดีเนื่องจากไม่ค่อยสวดมนต์ แนะนำให้ฝึกอ่านเยอะๆ เพราะข้อสอบยากกว่าที่เคยอ่านมา เรียน TOEFL 3 ครั้ง GRAMMAR 2 ครั้ง คิดว่าจะต้องเรียนจนกว่าจะสอบได้โดยไม่สนว่าจะเรียนไปกี่ครั้งเพราะอาจารย์สอนดีมากๆ และไม่น่าเบื่อ ฝึกการฟังโดยดูหนังดูเกือบทุกอาทิตย์ๆละเรื่อง และชอบเปิดช่อง CNN ฝึกแล้วฝึกอีก โดยฟังแล้วโน้ตไว้ แล้วก็เอามาสร้างภาพตาม

     ข้อสอบ Listening และ Writing พยายามทำคะแนนให้ได้มากที่สุด ฟังแล้ว Take Note แล้วนำเอาไปเขียน รู้เลยค่ะว่าจะเขียนได้ต้องมี GRAMMAR ที่ดีก่อน GRAMMAR สำคัญมากเพราะคือพื้นฐานที่ต้องใช้ทุก Skill ตอนสอบมีปัญหาในเรื่อง Pronunciation ข้อสอบให้ความสำคัญในการออกเสียงมากค่ะ ถ้าได้สอบอีกครั้งจะเตรียมเรื่อง Pronunciationให้ได้มากกว่านี้ เรียนภาษาที่นี่ถูกและดี GRAMMAR คือทุกสิ่ง พยายามฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาค่ะ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@