คุณสุ  อารีวงศ์
 
 เรียน GRAMMAR และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 101 คะแนน Listening ได้คะแนน 29 คะแนน, Speaking ได้ 20 คะแนน, Reading ได้ 26 คะแนน, Writing ได้ 27 คะแนน
 
 
 ก่อนเรียนที่นี่ ให้คะแนนตัวเอง 4 คะแนนจาก 10 คะแนน ข้อสอบ Reading ที่ทำได้คือสร้างภาพตามและมีคำศัพท์ของอาจารย์เลยทำคะแนนได้ดี พอสอบเสร็จรู้เลยค่ะว่าVocabของอาจารย์สำคัญและจำเป็นมาก ปกติแล้วเป็นคนอ่านช้าจึงต้องอ่านทีละ paragraph แล้วตอบคำถาม โดยไม่สามารถอ่านให้จบเรื่องก่อนได้ เพราะสมาธิไม่ดีเนื่องจากไม่ค่อยสวดมนต์ แนะนำให้ฝึกอ่านเยอะๆ เพราะข้อสอบยากกว่าที่เคยอ่านมา เรียน TOEFL 3 ครั้ง GRAMMAR 2 ครั้ง คิดว่าจะต้องเรียนจนกว่าจะสอบได้โดยไม่สนว่าจะเรียนไปกี่ครั้งเพราะอาจารย์สอนดีมากๆและไม่น่าเบื่อ ฝึกการฟังโดยดูหนังดูเกือบทุกอาทิตย์ๆละเรื่อง และชอบเปิดช่อง CNN ฝึกแล้วฝึกอีก โดยฟังแล้วโน้ตไว้ แล้วก็เอามาสร้างภาพตาม
ข้อสอบ Listening และ Writing พยายามทำคะแนนให้ได้มากที่สุด ฟังแล้ว Take Note แล้วนำเอาไปเขียน รู้เลยค่ะว่าจะเขียนได้ต้องมี GRAMMAR ที่ดีก่อน GRAMMAR สำคัญมากเพราะคือพื้นฐานที่ต้องใช้ทุก Skill ตอนสอบมีปัญหาในเรื่อง Pronunciation ข้อสอบให้ความสำคัญในการออกเสียงมากค่ะ ถ้าได้สอบอีกครั้งจะเตรียมเรื่อง Pronunciationให้ได้มากกว่านี้ เรียนภาษาที่นี่ถูกและดี GRAMMAR คือทุกสิ่ง พยายามฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@