คุณธนาพัฒน์  จิรังสุวรรณ 
 
 เรียน GRAMMAR และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้คะแนน 105 iBT Listening ได้ 28 คะแนน, Speaking ได้ 22 คะแนน, Reading ได้ 27 คะแนน, Writing ได้ 28 คะแนน
 
 ทุกคำที่อ่านใน Passage ต้องสร้างเป็นภาพทั้งหมดและต้องจำคำศัพท์อาจารย์ให้ได้ ท่องให้ได้ทั้งหมด โดยต้องตั้งใจและจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจนในการเรียน และเทคนิคอีกอย่างคือ ภาพในแต่ละ Passage มีหลายภาพมากต้องใช้สมาธิและรวบรวมภาพให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน และต้องฝึกอ่านให้เร็ว การสวดมนต์ช่วยเรื่องสมาธิได้มากจริงๆ Listening ต้องท่องคำศัพท์ให้ได้ก่อน ต้องรู้ว่าการออกเสียงของศัพท์คำนั้นเป็นยังไง อาจารย์มีทั้ง CD และหนังสือ Vocab ซึ่งผมใช้ในการฟัง เพื่อที่จะจำได้ทั้งศัพท์และการออกเสียงที่ถูกต้อง ช่วยให้เราสร้างภาพตามได้ง่ายขึ้นด้วย และต้องฝึกฟังอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อวัน Writing ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน คือ GRAMMAR, Vocab, Collocation โดยจำทุกอย่างที่อาจารย์สอนให้ได้หมด ขอบคุณอาจารย์มากที่สอนว่าถ้าจะเขียนออกมาให้ได้ดีนั้นต้องมี Main Ideaของเรื่องซะก่อน เพราะถ้าไม่มี Main Idea ถึงองค์ประกอบครบก็ขาดหัวใจของเรื่องที่อยากสื่อ พอเรามี Idea แล้ว พอเห็นโจทย์ ต้องตีโจทย์ให้ได้ Idea จะพรั่งพรูออกมาเอง ให้เราเลือกเขียนได้อย่างสบาย Speaking มีปัญหาเหมือนคนส่วนใหญ่คือ Pronunciation และการเว้นวรรคคำพูดที่ไม่ค่อยเหมือนกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะให้คล่องต้องทำการฝึกฝนอย่างมาก ตอนตอบ Idea ไม่มีปัญหาเลย แต่มีปัญหาตอนจังหวะการออกเสียง

อาจารย์พูดเสมอว่าไม่มีใครชมอาจารย์ได้ดีเท่าตัวอาจารย์เอง แต่ผมอยากพูดอีกมุมหนึ่งว่า การที่อาจารย์เอาความเก่งกาจและความเป็นเลิศของอาจารย์ มาทำให้ชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไป ตรงนี้ดีกว่าความสำเร็จทั้งหมดที่เราทุกคนเคยได้รับมา อาจารย์สอดแทรกความรู้ ประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ประสบมา สิ่งที่อาจารย์พูดในห้องเรียนนั้นไม่ใช่เป็นการนอกเรื่องเลย เพราะสิ่งที่อาจารย์พูดมานั้นมีข้อคิดในการทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จแทรกเพิ่มมาด้วย ที่ผมมีวันนี้ได้จากคนที่ภาษาอังกฤษแย่มากจนสามารถสอบและเข้าใจในภาษาได้ขนาดนี้ เพราะว่าอาจารย์ช่วยสอนและปลูกฝังสิ่งต่างๆให้กับผม ขอบคุณอาจารย์มากครับ

 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@