คุณนันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล
     *ได้รับทุนจาก Harvard Medical School
"ทุกคนเลือกไม่ผิดแล้ว ที่มาเรียนที่นี่ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ"
 
 
 
คุณนันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล ได้ทุนจาก Harvard Medical School ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์อันดับ 1 ของโลก และเป็นทุนแบบ clinical fellow คือ สามารถตรวจรักษาคนไข้ เหมือนหมอชาวอเมริกัน คุณนันตสรณ์เล่าว่า ทาง Harvard ใช้เวลา สัมภาษณ์ 1 วันเต็มๆ โดยคุยกับProfessors ทั้งหมด 9 คน คนละประมาณครึ่งชั่วโมง
 
 

 
 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     ส่วนเคล็ดลับในการเตรียมตัวสัมภาษณ์ ก็คือได้เข้ามาปรึกษาอาจารย์ และเข้าไปดูที่ website ของอาจารย์บุญชัย ซึ่งได้อธิบายวิธีการสัมภาษณ์กับชาวต่างชาติ แล้วก็เตรียมคำถาม คำตอบ ประมาณ 20 คำถาม ในระหว่างการสัมภาษณ์ก็ไม่ค่อยตื่นเต้น เพราะเตรียมตัวไปดีแล้ว พอเราไม่ตื่นเต้น เราก็จับความรู้สึกของเขาได้ว่าที่เราตอบไปเขาชอบไหม

     ส่วนภาษาอังกฤษนั้นจำเป็นมาก เพราะการ interview ก็เหมือนการไปขายของให้เขา เราต้องมี product ที่ดี marketing ที่ดี ซึ่งภาษาอังกฤษจะช่วยทั้งในด้าน product และ marketing ในส่วนของ product นั้นภาษาอังกฤษทำให้เราดูดีขึ้น ส่วน marketing ภาษาอังกฤษจะทำให้เราสื่อสารกับเค้ารู้เรื่อง ส่วนการเข้าไปดู New Dimensions จะช่วยเราปรับระบบความคิด ทำให้คิดเป็น logic มากขึ้นและยังได้เรียนรู้ข้อคิดของนักคิดนักเขียนระดับโลกอีกด้วย

     ส่วนวิธีการฝึกภาษาอังกฤษ ถ้ามีปัญหา เช่น การเขียน ก็จะไม่ทิ้งไว้ จะกลับมาเปิดหนังสือทันที แล้วก็เรียน Writing ของอาจารย์อนุสรด้วย ในการสัมภาษณ์สมาธิจำเป็นมาก เพราะใช้ตลอด process เช่นการฟัง ฟังเสร็จก็ต้องคิด ส่วนตัวคิดว่าความสำเร็จเกือบทั้งหมดต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการเจรจา พูดคุย จนทำให้เราได้ทำงานที่อเมริกา
 
     สุดท้ายคิดว่าทุกคนเลือกไม่ผิดแล้ว ที่มาเรียนที่นี่ ขอให้ทุกคนโชคดี
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@