คุณวรลักษณ์ จิโรจโชติชัย
 
     เรียน GRAMMAR และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFLได้ 101 iBT เทียบเท่า 607 PBT Listening ได้ 27 คะแนน, Speaking ได้ 23 คะแนน, Reading ได้ 27 คะแนน, Writing ได้ 25 คะแนน
 
     ตอนที่ทำข้อสอบใช้หลักอาจารย์ทุกอย่างเลยค่ะ ใช้เทคนิคสร้างภาพเวลาสอบ ทำให้สามารถทำข้อสอบได้ทัน ภาพชัด มีคำศัพท์ของอาจารย์ทั้งหมด เทคนิคการท่องศัพท์คือพยายามจัดหมวดหมู่ และจดขึ้นมาท่อง สวดมนต์เพื่อให้มีสมาธิ Speaking ให้ฝึกจนเกิดความมั่นใจ ฟังให้มากจะสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง พยายามคิดและพูดเป็นภาษาอังกฤษ GRAMMAR มีสำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานของทุก skill ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน พื้นฐาน GRAMMAR แน่น ทำให้เรียบเรียงประเด็นก่อนสอบ Speaking เกิดความมั่นใจในการพูดและเขียน ทุกสิ่งที่อาจารย์สอน สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด ได้ปรัชญาในการดำเนินชีวิต และกระตุ้นให้เราไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


  
 
 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@