คุณวรลักษณ์ จิโรจโชติชัย
     *สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 101 iBT
"ทุกสิ่งที่อาจารย์สอน สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด ได้ปรัชญาในการดำเนินชีวิต และกระตุ้นให้เราไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ค่ะ"
 
คุณวรลักษณ์ จิโรจโชติชัย สอบ TOEFL iBT ได้ 101 iBT เทียบเท่า 607 PBT
ได้รับทุน 10,000 บาท คนที่ 38 จากทางสถาบัน Fast English
Reading iBT 279 คะแนน
Listening iBT 27 คะแนน
Writing iBT 25 คะแนน
Speaking iBT 23 คะแนน
 
 

 
 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     ตอนที่ทำข้อสอบใช้หลักอาจารย์ทุกอย่างเลยค่ะ ใช้เทคนิคสร้างภาพเวลาสอบ ทำให้สามารถทำข้อสอบได้ทัน ภาพชัด มีคำศัพท์ของอาจารย์ทั้งหมด เทคนิคการท่องศัพท์คือพยายามจัดหมวดหมู่ และจดขึ้นมาท่อง สวดมนต์เพื่อให้มีสมาธิ Speaking ให้ฝึกจนเกิดความมั่นใจ ฟังให้มากจะสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง พยายามคิดและพูดเป็นภาษาอังกฤษ GRAMMAR มีสำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานของทุก skill ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน พื้นฐาน GRAMMAR แน่น ทำให้เรียบเรียงประเด็นก่อนสอบ Speaking เกิดความมั่นใจในการพูดและเขียน ทุกสิ่งที่อาจารย์สอน สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด ได้ปรัชญาในการดำเนินชีวิต และกระตุ้นให้เราไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ค่ะ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@