คุณอลิสา สุทธิสิงห์ 
 
เรียน GRAMMAR, TOEFL และ Writingที่ Fast English สอบ TOEFL ครั้งแรก ได้ 237 CBT เทียบเท่า 583 PBT Listening ได้ 24, Structure ได้ 25, Reading ได้ 22, Writing ได้ 4.5 ครั้งที่ 2 iBT ได้ 100 iBT Reading ได้ 27 ,Listening ได้ 28, speaking ได้ 17 ,Writing ได้ 28
 
 เทคนิคในการสอบ  Reading  จะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเยอะ สอบครั้งแรกจะอ่านแบบเจาะลึก แต่พอเรียนกับอาจารย์แล้ว อาจารย์จะสอนให้สามาถอ่านจบในครั้งเดียวแล้วสามาถตอบได้
 ศัพย์ของอาจารย์ จำได้ 70-80 % และจะตั้งใจเวลาเรียน
Listening จะฝึกฟังเยอะๆ อยู่บนรถไฟฟ้าจะฝึกฟังตลอด และหัดทำแบบฝึกหัดด้วย
Writing ตอนแรกเรียน TOEFL ก่อนจะเรียน GRAMMAR เหมือนเราจะรู้ GRAMMAR แต่จริงๆแล้วไม่แม่นเลย เลย ลงเรียน GRAMMAR  ก่อนมาเรียน ไม่รู้ว่าควรจะเขียนประโยคขึ้นต้น
ประโยคที่สอง ประโยคจบ อย่างไร รอบแรกที่สอบคือ เขียนเอง พอมาเรียนกับอาจารย์ทำให้รู้ Step ในการเขียน มี Out line ก่อนจะเขียน ทำให้เขียนทันเวลา
speaking ได้น้อย เพราะไม่ได้ฝึก เพิ่งฝึกก่อนสอบ 2 อาทิตย์ ไม่ค่อยมีสมาธิในการสอบ เพราะไม่ได้สวดมนต์
    สุดท้ายอยากจะบอกว่าที่อาจารย์สอนพอแล้ว แล้วไปฝึกฝนเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@