คุณอลิสา สุทธิสิงห์
     *สอบ TOEFL ได้คะแนน 100 iBT
"พอเรียนกับอาจารย์แล้ว อาจารย์จะสอนให้สามาถอ่านจบในครั้งเดียวแล้วสามาถตอบได้ค่ะ"
 
 
 
คุณอลิสา สุทธิสิงห์ สอบ TOEFL iBT ได้ 100 iBT เทียบเท่า 603 PBT
ได้รับทุน 10,000 บาท คนที่ 50 จากทางสถาบัน Fast English
Reading iBT 27 คะแนน
Listening iBT 28 คะแนน
Writing iBT 28 คะแนน
Speaking iBT 17 คะแนน
 
 

 
 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     เทคนิคในการสอบ Reading จะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเยอะ สอบครั้งแรกจะอ่านแบบเจาะลึก แต่พอเรียนกับอาจารย์แล้ว อาจารย์จะสอนให้สามาถอ่านจบในครั้งเดียวแล้วสามาถตอบได้ ศัพท์ของอาจารย์ จำได้ 70-80 % และจะตั้งใจเวลาเรียน

     Listening จะฝึกฟังเยอะๆ อยู่บนรถไฟฟ้าจะฝึกฟังตลอด และหัดทำแบบฝึกหัดด้วย Writing ตอนแรกเรียน TOEFL ก่อนจะเรียน GRAMMAR เหมือนเราจะรู้ GRAMMAR แต่จริงๆ แล้วไม่แม่นเลย เลย ลงเรียน GRAMMAR ก่อนมาเรียน ไม่รู้ว่าควรจะเขียนประโยคขึ้นต้น ประโยคที่สอง ประโยคจบ อย่างไร รอบแรกที่สอบคือ เขียนเอง พอมาเรียนกับอาจารย์ทำให้รู้ Step ในการเขียน มี Out line ก่อนจะเขียน ทำให้เขียนทันเวลา speaking ได้น้อย เพราะไม่ได้ฝึก เพิ่งฝึกก่อนสอบ 2 อาทิตย์ ไม่ค่อยมีสมาธิในการสอบ เพราะไม่ได้สวดมนต์

     สุดท้ายอยากจะบอกว่าที่อาจารย์สอนพอแล้ว แล้วไปฝึกฝนเพิ่มเติมค่ะ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@