คุณธนพัต รัตนศิริวิไล 
     *สอบ TOEFL ได้คะแนน 108 iBT
"หลายคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนใหม่อาจจะไม่เคยชินกับลักษณะการสอนของอาจารย์ ที่จริงแล้วหนูก็เคยเป็นหนึ่งในพวกคุณมาก่อน แต่เพราะหนูเชื่อในสิ่งที่อาจารย์บอก เพราะอาจารย์เป็นคนที่เก่งมาก ทำให้หนูนำเอาสิ่งที่อาจารย์สอนมาปฏิบัติตามอย่างเชื่อฟัง แล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะ"
 
คุณธนพัต รัตนศิริวิไล สอบ TOEFL iBT ได้ 108 iBT
ได้รับทุน 10,000 บาท คนที่ 42 จากทางสถาบัน Fast English
Speaking ได้ 23 คะแนน, Reading ได้ 29 คะแนน, Writing ได้ 29 คะแนน
 
 

 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     เทคนิคการอ่าน Reading คือใช้เทคนิคการสร้างภาพแบบที่อาจารย์สอน โดยต้องมี GRAMMAR ที่แข็งแรงและ Structure ที่แม่นยำก่อน เพราะถ้าขาดองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้ไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจเลย Vocab ที่อาจารย์สอนในข้อสอบมีหมดเลย ขอบคุณอาจารย์ที่รวบรวมคำศัพท์เหล่านี้ไว้ ทำให้นำไปใช้ได้ Collocation นำมาใช้ในการเขียนได้ หากจำได้หมดรับรองว่าสามารถเขียนได้ไม่ยากเลยค่ะ GRAMMAR จำเป็นมากๆ ในการเขียน
 
 
     การฟัง Listening ต้องจำเสียงที่ถูกต้องให้ได้ก่อน อาจารย์มี Vocab และ CDให้ฝึกฝนอยู่แล้ว สามารถนำมาฟังได้เรื่อยๆ จนกว่าจะจำเสียงที่ถูกต้องของคำศัพท์คำนั้น และหมั่นฝึกฝนตลอดเวลา ให้ภาษาอังกฤษเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตเราอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าทำอะไร Speaking ที่ได้คะแนนน้อยไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้หรือฟังคำถามไม่รู้เรื่อง แต่เป็นเพราะมัวแต่คิดหาคำตอบที่ฟังแล้วดูดีเลยทำให้เสียเวลาคิด ถ้าตอบตามจริงจะทำให้คะแนนดีกว่านี้ค่ะ
 
 
     เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ University of Wisconsin-Madison ซึ่งเป็น U TOP 10 ของอเมริกา ภาษาอังกฤษจำเป็นที่สุดเพราะถ้าเราสามารถเข้าใจ จะทำให้เราสามารถอ่านหนังสือได้ทั่วโลก เพราะความรู้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด การสวดมนต์ช่วยเรื่องสมาธิได้มาก หลายคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนใหม่อาจจะไม่เคยชินกับลักษณะการสอนของอาจารย์ ที่จริงแล้วหนูก็เคยเป็นหนึ่งในพวกคุณมาก่อน แต่เพราะหนูเชื่อในสิ่งที่อาจารย์บอก เพราะอาจารย์เป็นคนที่เก่งมาก ทำให้หนูนำเอาสิ่งที่อาจารย์สอนมาปฏิบัติตามอย่างเชื่อฟัง แล้วก็ประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อใจ จะประสบความสำเร็จต้องอดทน ตั้งใจ และปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนอย่างเชื่อฟังค่ะ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@