คุณนริณา ภู่สอาด
      *สอบ TOEFL ได้คะแนน 260 CBT
"ก่อนเรียนเคยคิดว่าอเมริกาเป็นอะไรที่ไกลมาก ไม่เคยคิดฝันว่าจะได้ไป อาจารย์เป็นคนจุดประกาย อาจารย์เสียสละและทุ่มเทกับการสอนมากค่ะ"
 
 
คุณนริณา ภู่สอาด สอบ TOEFL iBT ได้ 260 CBT เทียบเท่า 620 คะแนน
ได้รับทุน 10,000 บาท คนที่ 26 จากทางสถาบัน Fast English
Listening ได้ 30, Structure ได้ 24, Reading ได้ 24, Writing ได้ 4
 
 

 
 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     ก่อนเรียนเคยคิดว่าอเมริกาเป็นอะไรที่ไกลมาก ไม่เคยคิดฝันว่าจะได้ไป อาจารย์เป็นคนจุดประกาย อเมริกาเป็นเป้าหมายที่อดทนและตั้งใจจะไปให้ได้ ขอบคุณอาจารย์ ที่สอนให้คิดและสร้างระบบขึ้นมา อาจารย์เสียสละและทุ่มเทกับการสอนมาก อยากแนะนำให้ฝึกฝนกับสิ่งที่ชอบ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ใช้ Head Phone อันใหญ่ๆ จะช่วยให้เสียงชัดเจน ฟังง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก คุมสมาธิได้ง่าย เวลาฟังพยามยามสร้างภาพ ฝึกฟังบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน บอกตัวเองว่าเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพัก คะแนนที่ได้มาแปรผันตามความเสียสละและทุ่มเทค่ะ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@