คุณพรอุมา ทองไสว
     *สอบ TOEFL ได้คะแนน 267 CBT
"Grammar อาจารย์ ให้มาครบเลย อาจารย์ สอนดีมาก Grammar สำคัญและจำเป็นมากค่ะ"
 
 
คุณพรอุมา ทองไสว สอบ TOEFL iBT ได้ 267 CBT เทียบเท่า 633 คะแนน
ได้รับทุน 10,000 บาท คนที่ 36 จากทางสถาบัน Fast English
Listening ได้ 27, Structure ได้ 27, Reading ได้ 26, Writing ได้ 5
 
 

 
 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     ใช้ Headphone อันใหญ่ ช่วยในการฝึกฟังตามที่อาจารย์แนะนำ ทำให้จับสำเนียงเสียงสูงต่ำได้ชัดเจนมาก ฟังเรื่อยๆ จนชิน GRAMMAR อาจารย์ ให้มาครบเลย อาจารย์ สอนดีมาก GRAMMAR สำคัญและจำเป็นมากใน Reading และ Writing ก่อนสอบจำ GRAMMAR เห็นเป็นภาพหมด หนังสืออาจารย์จัด Pattern ไว้ดี อ่านง่าย อ่านบ่อยๆ จะเห็นภาพ Reading มีคำศัพท์อาจารย์ทั้งหมด อ่านแล้วพยายามสร้างภาพตาม และเวลาเขียน Writing พยายามสร้าง Pattern เพื่อเตรียมประยุกต์ใช้กับโจทย์ข้อสอบ จะได้ไม่เสียเวลาค่ะ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@