คุณณัฏฐนิชา อัศวพลังกูล 
     *สอบ TOEFL ได้คะแนน 263 CBT
"สิ่งที่อาจารย์สอนใช้ได้ทั้งหมด อาจารย์บอกอะไรทำตามไปก่อน สวดมนต์ 9 จบ จิตที่มีสมาธิ จะช่วยในการเรียนได้มาก มีทั้งสมาธิและสติเวลาอ่านและทำข้อสอบค่ะ"
 
 
คุณณัฏฐณิชา อัศวพลังกูล สอบ TOEFL iBT ได้ 263 CBT เทียบเท่า 627 คะแนน
ได้รับทุน 10,000 บาท คนที่ 34 จากทางสถาบัน Fast English
Listening ได้ 26, Structure ได้ 28, Reading ได้ 25, Writing ได้คะแนนเต็ม 6.0
 
 

 
 
 
เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     ฝึกการฟัง Listening ไปเรื่อยๆ ฟัง CD Vocab ของอาจารย์ พร้อมกับดูหนังสือเปรียบเทียบไป จากนั้นฟัง VOANews.com มี script ให้ เสียงช้าและชัดเจน ถ้าเริ่มคล่องแล้วให้ฟัง CNN.com ฟังออกบ้าง ไม่ออกบ้าง แปลไม่ได้ก็เปิด dictionary ฟังอย่างต่อเนื่อง พยายามแปลงคำศัพท์เป็นมโนภาพอย่างที่อาจารย์สอน การเขียน Writing ต้องมี Grammar, Vocab, Idiom, Collocation, สิ่งที่จะเขียน และStruture เวลาเขียน ทำตามที่อาจารย์บอก มี Introduction เพื่อให้คนอ่านเห็นภาพ มีเหตุมีผล ทำให้คนอ่านเชื่อเรา สิ่งที่อาจารย์สอนใช้ได้ทั้งหมด อาจารย์บอกอะไรทำตามไปก่อน สวดมนต์ 9 จบ จิตที่มีสมาธิ จะช่วยในการเรียนได้มาก มีทั้งสมาธิและสติเวลาอ่านและทำข้อสอบค่ะ
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@