GMAT
 
 
 
     Course นี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อโปรแกรมด้านบริหารธุรกิจ (MBA) โดยเฉพาะในสถาบันชั้นนำต่างๆ ในสหรัฐซึ่งจะนำคะแนน GMAT  มาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการพิจารณาว่า ผู้สมัครคนใดมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์ แน่นพอที่จะเรียนจบโปรแกรม และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างประสบผลสำเร็จ
 
     เนื้อหาใน course นี้ จะเน้นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Practice makes perfect) รูปแบบการสอน จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ (1) การปูพื้นฐาน (fundamental) ให้แข็งแกร่ง โดยจะมีการสรุปแก่นขององค์ความรู้ที่ต้องรู้และเข้าใจเพื่อทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจและถูกต้องเพราะมีหลัก โดยเน้นเนื้อหายอดนิยมของข้อสอบ GMAT รูปแบบใหม่ (CAT: Computer Adaptive Test) (2) การฝึกฝนกับตัวอย่างจากระดับง่ายไประดับยาก เพื่อสร้างความเคยชินและการปรับสมองเพื่อให้พร้อมต่อการทำข้อสอบ นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่แกร่งก็สามารถฝึกฝนจากการทำข้อสอบให้เก่งได้
 
 • รายละเอียดของเนื้อหา
  • Essential Maths ข้อสอบ Math แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ Arithmetic, Algebra และ Geometry ถึงแม้ว่ารูปแบบของข้อสอบจะเป็นแบบปรนัยทั้งหมด (multiple-choice) แต่การสร้างตัวเลือกที่หลอกล่อของผู้ออกข้อสอบ ทำให้การแก้ปัญหาไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด Fast English จะเน้นการสอนที่มุ่งให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ซึ่งนักศึกษาจะพบว่าการแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการ จะเป็นวิธีที่ประหยัดเวลามากที่สุด นอกจากนี้ เรายังพร้อมที่จะเสนอแนะวิธีการเดาอย่างผู้รู้ (educated guessing) เพื่อนำไปใช้ยามวิกฤตใกล้หมดเวลาทำข้อสอบ!!
  • Verbal English แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ Sentence Correction, Reading Comprehension และ Critical Reasoning เราได้ทำการรวบรวม Grammar ยอดฮิตที่มักออกสอบทุกปี ซึ่งหากแม่นในส่วนนี้ นักศึกษาจะพบว่า Sentence Correction เป็นส่วนที่ทำคะแนนได้ง่ายมาก มองเห็นก็รู้คำตอบทันที สำหรับส่วนการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) และอ่านแบบใช้เหตุผล (Critical Reasoning) นั้น ผู้สอนจะถ่ายทอดเทคนิคการอ่านแบบเร็ว สำหรับอ่านให้ได้ภาพและเข้าใจความรู้สึกโดยรวมของเนื้อเรื่อง
 • ค่าเล่าเรียน: Course ละ 10,000 บาท

 • ระยะเวลาที่เรียน: 5 เดือน

 • English Proficiency Roadmap
 • ทางสถาบันมีความยินดีที่จะมอบรางวัล มูลค่ารวมถึง 600,000 บาท ให้กับนักศึกษาดังนี้
  • รางวัล 3,000 บาท สำหรับผู้ที่สอบ TOEFL iBT ได้ 100 คะแนนขึ้นไป
  • รางวัล 2,000 บาท สำหรับผู้ที่สอบ IELTS ได้ 7.5 คะแนนขึ้นไป
  • รางวัล 500 บาท สำหรับผู้ที่สอบ TOEIC ได้ 900 คะแนนขึ้นไป
 • โดยมีเงื่อนไขว่า นักศึกษาต้องผ่านการลงทะเบียนเรียนคอร์ส Grammar และ Multi-Eng. Skills ของทางสถาบัน และสอบในขณะที่มีสถานะเป็นนักศึกษาของทางสถาบัน
 • เวลาเรียนหลัก
  • ทุกวันเสาร์ (สอนเทปโดย ดร.บุญชัย)  เวลา 17.30 – 19.00 น.
  • ทุกวันอาทิตย์ (สอนเทปโดย ดร.ทรงพล)  เวลา 16.00 – 19.00 น.

 • เวลาเรียนทบทวน
  • ทุกวันอังคาร (ทบทวนของ ดร.บุญชัย) เวลา 16.30 – 18.00 น.
  • ทุกวันพฤหัสบดี (ทบทวนของ ดร.ทรงพล) เวลา 14.30 – 18.00 น
 
 
สาขาสีลม
02-631-2288
สาขาลาดพร้าว
02-937-2121
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@