Writing Course
 
 
 
     หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนหรือเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาวิธีการเขียนจดหมายธุรกิจ รายงานการประชุม หรือบทความต่างๆ เนื่องจากนักเรียนไทยไม่ค่อยจะมีแนวทางเกี่ยวกับการเขียนรายงานภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ  Fast English จึงจัดหลักสูตร Writing ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนรายงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับได้ของคณาจารย์ต่างประเทศ  Fast English เชื่อมั่นว่า หากนักศึกษาไทยสามารถเขียนรายงานภาษาอังกฤษได้ดี โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาการรับทุนจากสถาบันต่างๆ รวมทั้งการได้งานหลักที่มีค่าตอบแทนสูงก็ยิ่งเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น
 • เนื้อหา
  • การแปลไทยเป็นอังกฤษ
  • Academic Writing
  • การเขียน Resume และ Statement of Purpose สำหรับการไปเรียนต่อ และสมัครงาน

 • รูปแบบการสอน
  • ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการทางความคิด (Thought Process) ของคนตะวันตกว่ามีลักษณะอย่างไร แตกต่างจากวิธีการคิดของคนตะวันออกอย่างไร ในลักษณะไหน และที่สำคัญคือ มีวิธีการสื่อความคิดด้วยตัวหนังสือกับผู้อ่านอย่างเป็นระบบได้อย่างไร
  • แนะนำวิธีการประยุกต์การใช้หลักไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocabulary) และสำนวนภาษา (Idiomatic Expression) ให้ถูกต้องตามสถานการณ์และความเหมาะสม หากนักศึกษาสามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ก็ถือว่าสามารถเข้าถึงขั้นละเอียดอ่อนที่สุดของการใช้ภาษา
  • แนะนำเทคนิคต่างๆ ที่ต้องใช้ในการเขียน คือการเขียนให้สั้น (Short), กะทัดรัด (Precise), ชัดเจน (Clear) และมีน้ำหนัก (Persuasive) โดยครอบคลุมวิธีการเขียนรายงาน, บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆจดหมายธุรกิจ และรายงานการประชุม เป็นต้น
  • ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องที่มักปรากฏอยู่ในงานเขียนของนักศึกษาไทย พร้อมวิธีแก้ไข หลักต่อหลัก คำต่อคำ

 • วิธีการสอน
  • นักศึกษาจะได้รับเอกสารรวบรวม Idiomatic Expressions และที่สำคัญต้องรู้เพื่อใช้ในการเรียน เช่น to take measures in (doing  something) หมายถึง ดำเนินมาตรการในการ (ทำบางสิ่งบางอย่าง)
  • นักศึกษาจะต้องเขียน essay ให้อาจารย์ตรวจ และ comment ว่ามีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใดและมีอะไรควรปรับปรุงแก้ไข
  • นักศึกษาจะต้องดูเทป Writing ที่อาจารย์เคยสอนมาประกอบการเรียนเพื่อให้ทราบถึง pitfalls หรือข้อบกพร่องที่นักศึกษาไทยประสบอยู่เสมอในการเขียน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 60 ชั่วโมง

 • วิชาบังคับ
  • ต้องผ่าน Grammar หรือ Multi-English Skills หากเป็นนักเรียนใหม่ต้องผ่าน Placement Test ก่อน
 • ค่าเล่าเรียน: Course ละ 10,000 บาท

 • ระยะเวลาที่เรียน: 3 เดือน

 • English Proficiency Roadmap
 • ทางสถาบันมีความยินดีที่จะมอบรางวัล มูลค่ารวมถึง 600,000 บาท ให้กับนักศึกษาดังนี้
  • รางวัล 3,000 บาท สำหรับผู้ที่สอบ TOEFL iBT ได้ 100 คะแนนขึ้นไป
  • รางวัล 2,000 บาท สำหรับผู้ที่สอบ IELTS ได้ 7.5 คะแนนขึ้นไป
  • รางวัล 500 บาท สำหรับผู้ที่สอบ TOEIC ได้ 900 คะแนนขึ้นไป
 • โดยมีเงื่อนไขว่า นักศึกษาต้องผ่านการลงทะเบียนเรียนคอร์ส Grammar และ Multi-Eng. Skills ของทางสถาบัน และสอบในขณะที่มีสถานะเป็นนักศึกษาของทางสถาบัน
 • ค่าเล่าเรียน: Course ละ 10,000 บาท
 • ระยะเวลาที่เรียน: 3 เดือน

  • ตารางเรียนหลัก
   • สอนสด ทุกวันเสาร์  เวลา 10.15 - 12.15 น. (สอนสดโดย ดร.อนุสร)
   • ทุกวันอาทิตย์          เวลา 15.30 - 18.00 น. (สอนเทป โดย ดร.บุญชัย) 
                            
  • ตารางเรียนทบทวน
   • ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 15.00 น. (เทปทบทวนสอนสดวันเสาร์ โดย ดร.อนุสร)
   • ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 15.00 น. (เทปทบทวนสอนสดวันเสาร์ โดย ดร.อนุสร)
  • ตารางเปิดเทปอาจารย์บุญชัย  
 
สาขาสีลม
02-631-2288
สาขาลาดพร้าว
02-937-2121
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@