คุณวิภาวี ลิ้มสกุล
     *เรียนปริญญาเอก ที่ University of California และได้ Teaching Assistant ในเทอม 1 และ เทอม 2
"หนูคิดว่าหลักสูตรที่นี่ เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลย วิธีการสอนเหมาะกับเด็กไทยอย่างยิ่งค่ะ"
 
คุณวิภาวี ลิ้มสกุลศักย์ จบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวรรมเคมี GPA : 3.14
จบปริญญาโทจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPA : 3.94
ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอก ที่ University of California และได้ Teaching Assistant ในเทอม 1 และ เทอม 2
 
 

 
 
:: สมัครเรียนปริญญาเอกครั้งแรกรู้สึกอย่างไรครับ? ::
" ตอนแรกเรียน ป.ตรี ซึ่งตอนนั้นได้เรียน Fast English กับอาจารย์บุญชัย ตั้งแต่ตอนเรียน ปี 3 และได้สมัครวิทยาลัยปิโตรเคมีซึ่งได้ทุนครึ่งหนึ่ง และทางอาจารย์ Advisor ได้เลือกหนู ไปทำ Project ที่ University of Michigan, Ann Arbor เป็นเวลา 1 ปี แล้วจึงมั่นใจต่อปริญญาเอก และหลังจากนั้นได้กลับมาศึกษาและทบทวนหนังสือของ Fast English ตอนที่หนูไปทำ Project หนูได้ทุนโดยเขาออกให้หมดเลยค่ะ หนูสอบ TOEFL 3 ครั้ง จากครั้งแรก ครั้งสอง ก็พัฒนาขึ้น พอครั้งที่ 3 ผ่าน หนูก็เริ่มสมัครและด้วยประวัติทางด้าน Research ของหนู และภาษาอังกฤษของอาจารย์บุญชัย ก็ทำให้เขารับหนูเข้าศึกษาต่อที่ University of California ค่ะ "
 
:: ก่อนที่จะไป University of Michigan ใครเป็นคนแนะนำครับ? ::
" คนที่เลือกคืออาจารย์ที่เขามาสอน เขาเลือก 2 คนค่ะ เพื่อไปทำ Project ที่โน้นค่ะ "
 
:: หนูว่าจริงไหน ภาษาอังกฤษทำให้เปลี่ยนภพ เปลี่ยนชาติ เปลี่ยนตระกูล? ::
" หนูว่าภาษาอังกฤษทำให้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆ ภาษาอังกฤษสำคัญมาก การฝึกภาษาอังกฤษต้องเริ่มจากการฝึกฝน อาจารย์บุญชัย เปรียบเหมือนแสงเทียน ส่องแสงสว่างตามทาง เมื่อมีแสงสว่างให้เราเดินตามทางแล้วเราควรไปตามแสงนั้น อย่ายอมแพ้ควรฝึกฝนไปตลอดค่ะ "
 
:: ตอนที่เขาให้ไปสอนตกใจหรือป่าวครับ? ::
" ตกใจค่ะ คือเราเองก็ไม่มั่นใจ แต่ว่าการสอนคือ เราต้องเตรียมตัวอย่างดี ต้องรู้มากกว่านักศึกษาที่เราต้องไปสอน เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามเขาให้ได้ค่ะ "
 
:: แล้วเวลาสอนเขาฟังออกหรือเปล่าครับ? ::
" ฟังออกค่ะ เราก็จะใช้ Power Point และการเขียนบนกระดาน ในแต่ละครั้งในการสอนก็จะได้คะแนน 6 เต็ม 7 ค่ะ "
 
:: สมาธิสำคัญมากไหมในการที่จะผลักดันหนูจนถึงปัจจุบัน และหนูทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดสมาธิ? ::
" สมาธิสำคัญมาก สมาธิเกิดขึ้นได้ 2 อย่าง อย่างแรกคือ สมาธิภาวนา อย่างที่สอง คือสมาธิการที่เรานั่งสมาธิหรือจากการเดินจงกรม ซึ่งสมาธิข้อแรกทำให้เรามี Focus คือถ้าเรามี Focus จะทำให้จิตใจเรานิ่ง หลังจากที่จิตเรานิ่ง เราจะสามารถรักษาศีลมีความรับผิดชอบ และหลังจากนั้นเรายังได้บุญ หนูท่องไว้เสมอว่าชีวิตคือการเรียนรู้ การพัฒนาตัวเองและสั่งสมบุญ "
 
:: สุดท้าย มีอะไรฝากเกี่ยวกับความรู้สึก ประสบการณ์ใช้ชีวิตที่นั่น และการเรียนที่นี่ครับ? ::
" ก่อนอื่นขอขอบพระคุณอาจารย์บุญชัย ที่อาจารย์ได้ให้โอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์กับทุกๆ คนที่นี่ หนูคิดว่าหลักสูตรที่นี่ เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลย วิธีการสอนเหมาะกับเด็กไทยอย่างยิ่ง ทักษะทางภาษาต้องใช้การฝึกฝน เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญตามที่อาจารย์บุญชัยได้จัดเตรียมไว้ให้ ทุกคนจะต้องมีความพยายามและความมั่นใจ แล้วทุกคนจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้และจงเดินตามความฝันของตัวเองค่ะ "
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@