Absolute Vocabulary Course
นอกเหนือจาก Grammar แล้ว Vocabulary เป็นอีกส่วนที่สำคัญยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ เปรียบเสมือนนกต้องมีปีก 2 ข้างในการบินฉันใด การเรียนภาษาอังกฤษให้แตกฉานจำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Grammar และ Vocabulary อย่างลึกซึ้งฉันนั้น เพราะความรู้ทั้ง 2 ด้านดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษต่อไป
 
ในส่วน Vocabulary นั้นในคอร์สนี้จะให้คำศัพท์ที่คัดสรรอย่างละเอียดกว่า 5,000 คำ และได้ถูกจัดหมวดหมู่เป็นระบบอย่างดีทำให้จำได้ง่าย ประกอบกับอาจารย์มีวิธีการสอนที่สนุกสนานทำให้การเรียนเรื่องศัพท์ไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป นอกจากนี้ศัพท์เหล่านี้ได้ถูกพิสูจน์และได้รับการยืนยันจากนักศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่าว่า สามารถนำไปใช้ได้ดีจริง ๆ ทั้งในการทำงาน ในการเรียนต่อ และในการสอบ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET และการสอบ Entrance (GAT/PAT)
 
Vocabulary ยังเปรียบได้เสมือนเครื่องปรุง (ingredients) ในครัวเรา หากเรามีเครื่องปรุงน้อยเราก็ทำอาหารได้น้อยอย่าง แต่ถ้าเรามีเครื่องปรุงเยอะเราก็สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ซ้ำซากจำเจ ในการเรียนภาษาอังกฤษก็เช่นกัน หากเรามีคำศัพท์มากเราจะสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างถูกต้องชัดเจน สร้างประโยคได้หลากหลาย ใช้คำที่สื่อความหมายได้อย่างตรงชัดมีความสละสลวยและเป็น Professional อีกด้วย
 
นอกเหนือจาก Vocabulary แล้ว คอร์สนี้ยังให้ Collocations หรือกลุ่มคำที่เรามักใช้บ่อย ๆ และมีความจำเป็นจริงๆ ในการพูดในการเขียน เช่น คำว่า “ทำประโยชน์ให้กับ” หรือ “มีผลกระทบต่อ” บางครั้งเราไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร ซึ่งในคอร์สนี้จะให้ถึง 500 กลุ่มคำสำคัญด้วยกัน Collocations นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในการพูดในการเขียนให้ดูสละสลวยและดูเป็นผู้มีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
 
  • อัตราค่าเล่าเรียน Course ละ 10,000 บาท
  • ระยะเวลาเรียน 2 เดือน (DVD)
  • วันและเวลาเรียน
    • Sec. 1 วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 19.15 น.
    • Sec. 2 วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. หรือ 16.15 - 19.15 น.

หมายเหตุ : ผู้เรียนสามารถเข้าได้ทั้ง 2 Sec.

 
  • ตารางเรียนวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์
วัน/เวลา
13.00 - 14.30
14.30 - 16.00
16.15 - 17.45
17.45 - 19.15
วันเสาร์

Vocab (1)

Vocab (2)

Vocab (3)

Vocab (4)

วันอาทิตย์

Vocab (3)

Vocab (4)

Vocab (1)

Vocab (2)

 
ดาวน์โหลด ตารางเรียน Absolute Vocabulary >> วันเสาร์ - อาทิตย์ 25/08/61 - 21/10/61 
ดาวน์โหลด ตารางเรียน Absolute Vocabulary >> วันเสาร์ - อาทิตย์ 27/10/61 - 23/12/61
ดาวน์โหลด ตารางเรียน Absolute Vocabulary >> วันเสาร์ - อาทิตย์ 05/01/62 - 03/03/62 
 
 
  • ตารางเรียนทบทวนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เวลา/วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
17.30 - 19.00

Vocab (1)

Vocab (2)

Vocab (3)

Vocab (4)

19.00 - 20.30

Vocab (3)

Vocab (4)

Vocab (1)

Vocab (2)

 
 
ดาวน์โหลด ตารางเรียนทบทวน Vocabulary >> วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 27/08/61 - 23/10/61 
ดาวน์โหลด ตารางเรียนทบทวน Vocabulary >> วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 29/10/61 - 25/12/61 
ดาวน์โหลด ตารางเรียนทบทวน Vocabulary >> วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 07/01/62 - 05/03/62 
 
ดาวน์โหลด วันหยุดประจำปี 2559 ของ Fast English
 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@