Multi-English Skills/TOEFL
        ต้องการให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทางด้าน  Listening, Speaking, Reading และ Writing อย่างละเอียดถ่องแท้ สามารถนำ skills ทั้ง 4   ด้านไปใช้ในการพูด และเขียนเพื่อความก้าวหน้าทางการงาน ตลอดจนสามารถทำข้อสอบ TOEFL ได้ทันที การสอนจะเน้น Key concepts ในแต่ละด้านที่นักศึกษาต้องทำความรู้จัก
 
 • Listening  จะสอนวิธีการจับประเด็นสำคัญ และจะ highlight ความสำคัญของ Stress and intonation ในภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการ visualize และ feel สถานการณ์ และความรู้สึกของผู้พูด ตลอดจน techniques การจำเนื้อความของ Mini-talks และ Lecture ยาวๆ คนทำงานจะพูดกับเจ้าของภาษาได้ก็ต่อเมื่อฟังรู้เรื่อง Part นี้จะช่วยฝึกความเข้าใจในการฟัง
 • Speaking  นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถคิดหาประเด็นต่างๆ ที่จะพูดในระยะเวลาอันจำกัด และเรียนวิธีการเรียบเรียง ideas เพื่อให้สามารถ express ความคิดเห็นออกมาได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และสมเหตุสมผล นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนรู้วิธีการ take note จากการอ่านหรือการฟัง และนำมาประมวลเพื่อให้สามารถพูดตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว  นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับ idiomatic expressions และ collocations ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการพูดตอบคำถามอีกด้วย
  สามารถนำ speaking skills ดังกล่าวไปใช้ในการพูดคุย และเจรจาโต้ตอบกับชาวต่างประเทศได้อย่างฉับพลันทันด่วน และยังสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการซักถามหรือตอบคำถามในการประชุมกับชาวต่างประเทศได้อย่างเป็น professional มากยิ่งขึ้น การฝึกในส่วนนี้ยังเป็นการสะท้อนความเป็นจริงในการเรียน และการทำงาน เพราะจะต้องมีการจับประเด็นจากการอ่านหรือฟังก่อนแล้วจึงประมวลเรียบเรียงความคิดในการพูดตอบโต้ออกไป
 • Reading  นักศึกษาจะถูกฝึกให้สามารถสร้างภาพและความรู้สึกร่วมกับเรื่องหรือสถานการณ์ของแต่ละ passage ที่กำลังอ่านอยู่  เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นของเนื้อหาที่กำลังอ่าน  นอกจากนั้น นักศึกษาจะถูกฝึกให้เดาคำศัพท์จาก context อย่างถูกต้องแม้ว่าจะไม่รู้ศัพท์นั้นเลยก็ตาม  นักศึกษาจะได้รับ Vocabulary list ที่ใช้ในการออกข้อสอบที่อยู่ในรูปเอกสาร และ CD ที่อาจารย์อัดไว้ให้  เพื่อความสะดวกในการทบทวน  ไม่ว่านักศึกษาจะเดินทางไปที่ใด แม้กระทั่งสามารถเปิดฟังได้ในช่วงรถติด
  สำหรับ Reading จะช่วยในการฝึก Skills ในการอ่าน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการอ่านข้อมูลภาษาอังกฤษที่มากมายและพรั่งพรูเข้ามาอยู่เสมอ  นอกจากนั้น จะได้รับคำศัพท์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งการพูด และการเขียน หากไม่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว จะไม่อาจแปลงความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้
 • Writing  นักศึกษาจะเรียนรู้เทคนิคการเขียนอย่างทรงพลัง เขียนแล้วสื่อความรู้เรื่อง ชัดเจน และน่าคล้อยตาม อาจารย์จะเน้นหลักสำคัญ 4 ประการในการเขียนคือ การจัดระบบความคิด (Organization), การหาเหตุผลมา support สิ่งที่เขียน (Development), การเขียนอย่างมีตรรก (Logic) และการประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง(Grammar)หลักการเขียนดังกล่าวจะช่วยในการทำข้อสอบและช่วยในการเขียน e-mail, memo และ report ต่างๆ ในสำนักงาน ซึ่งตามปกติจะหาเรียนได้ยากมาก เพราะคนสอนจะต้องเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ จึงจะถ่ายทอด Writing Concepts และ comment งานเขียนของนักศึกษาได้

English Proficiency Roadmap

 
 • นักศึกษาท่านใดที่สามารถทำคะแนนได้ 100 iBT หรือสูงกว่า ในขณะที่เรียนอยู่จะได้รับเงินรางวัล มูลค่าถึง 5,000 บาท (ตามเงื่อนไขของสถาบัน)
 • ค่าเล่าเรียน  Course ละ 22,000  บาท ระยะเวลาที่เรียน 5 เดือน
 • เวลาเรียน    วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 19.15 น. 
 • เวลาเรียนทบทวน  จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 15.45 – 20.30 น. (เข้าเรียนกี่ครั้งกี่รอบก็ได้ตามที่ต้องการ)  
 • ตาราง Overview Grammar สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว (วันจันทร์และวันศุกร์)  >>> Download 
   
 
 
 
ตารางเรียน Multi-English Skills / TOEFL สาขาลาดพร้าว 3 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61   
 
 
ตารางเรียน Multi-English Skills / TOEFL สาขาลาดพร้าว 10 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61  
 
 
 
 
 ตารางใหม่ มีผลเริ่มใช้ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปค่ะ
 
 
 
 
 
ตารางปัจจุบัน - 30 พ.ย. 61
 
ตารางเรียน เสาร์ หรืออาทิตย์
 
เวลา
เสาร์
อาทิตย์
13.00 – 14.30
Listening + Pronunciation
Listening + Pronunciation
(สอนสด)
14.30 – 16.00
Speaking / Translation
(สอนสด)
Speaking / Translation
(สอนสด)
16.15 – 17.45
Reading
Reading
Vocab / Collocation
Vocab / Collocation
17.45 – 19.15
Writing iBT
Writing iBT
Writing TWE / Structure
Writing TWE / Structure
 
 
ตารางเรียนทบทวน จันทร์-ศุกร์
 
เวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
15.45 – 17.15
(เทปพิเศษ)
   Listening +
   Pronunciation
Speaking
Reading
 Writing iBT 
Overview Grammar
(16.00-17.30)
17.30 – 19.00
(เทปวันเสาร์)
Speaking /
Translation
Reading
Writing iBT
 Listening +
Pronunciation 
Overview Grammar
-----------------------
Vocab / Collocation
19.00 – 20.30
(เทปวันอาทิตย์)
Writing iBT
Listening +
Pronunciation
Speaking /
Translation
Reading
Overview Grammar
-----------------------
Writing TWE / Structure
 
 
---- นักศึกษาควรจะหาเวลามาดูเทป Overview Grammar ซึ่งเป็นภาพรวมของกฎ Grammar 25 กฎทุกวันศุกร์ ----
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@