Promotion
 
Happy ลอยกระทง 2020 
โปรโมชั่นพิเศษ เดือนตุลาคมนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันลอยกระทงที่กำลังจะมาถึง
ทางสถาบันฯ ขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะนักเรียนเก่า เพื่อความมั่งมีและศรีสุข
โดยสามารถเลือก 2 กระทงนำโชค ในราคาสุดพิเศษ เพียง 18,900 บาทเท่านั้น!!
 

 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@