งานบรรยาย
 
 
 บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 200 คน (วันที่ 18 มกราคม 2561)
 
 
 
" วันนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ไปพูดเรื่อง “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน”
ขอขอบคุณท่านรองเลขาฯ ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาฟังด้วยครับ
และขอขอบคุณท่าน ผอ.พรพรรณ ที่ได้เชิญผมมาพูดด้วยครับ "
 
 
 
 
 บรรยายในหัวข้อ “ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 100 คน (วันที่ 12 มกราคม 2561)
 
 
 
" ขอขอบคุณการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากที่ได้เชิญผมมาพูด
เรื่อง “ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นี้ครับ "
 
 
 
 
 บรรยายในหัวข้อ “Transformational Leadership & Team :  ตอน จริต 6 เปลี่ยนความต่างเป็นโอกาส” ให้กับ บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จำนวน 180 คน (วันที่ 27 มิถุนายน 2560)
 
 
 
" ขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ที่ได้เชิญผมไปพูดให้กับท่านผู้บริหารและพนักงานกว่า 150 ท่านฟังเกี่ยวกับ
"Transformational Leadership & Team : ตอน จริต 6 เปลี่ยนความต่างเป็นโอกาส"
ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ครับ และดีใจมากที่ได้เจอนักศึกษาเก่า Fast English หลายคนที่นั้นด้วย "
 
 
 
 
 บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับผู้อำนวยการ และบุคลากรสาธารณสุข ที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 575 คน(วันที่ 15 กันยายน 2559)
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@