คุณปารเมฆ บุญญานันต์
*ได้ทุน 2 ทุนพร้อมกันจากรัฐบาลอังกฤษและสหรัฐฯ
ทุนแรกไปเรียนปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ ณ. University of East Anglia ประเทศอังกฤษ และอีกทุนคือ Hubert H. Humphrey Scholarship ณ. กรุงวอชิงตันดีซี
 
 

 
 
ขอแสดงความยินดีกับคุณปารเมฆ บุญญานันต์ ที่ได้ทุน 2 ทุนพร้อมกันจากรัฐบาลอังกฤษและสหรัฐฯ โดยทุนแรกไปเรียนปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law) ณ. University of East Anglia ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี และอีกทุนคือ Hubert H. Humphrey Scholarship ซึ่งเป็นทุน Executive Program ไปศึกษาและดูงานด้านกฎหมายที่ American University ณ. กรุงวอชิงตันดีซี อีก 1 ปี
 
คุณปารเมฆแจ้งว่า จะออกเดินทางไปเรียนต่อที่อังกฤษอีกสองสัปดาห์ และเมื่อเรียนจบ จะบินไปเรียนต่อทันทีที่สหรัฐฯ อีก 1 ปี รวม 2 ปีเต็ม What a life!
By the way คุณปารเมฆยังบอกอาจารย์ว่า หลายปีก่อนก็เคยได้ทุนเรียนปริญญาโทจากรัฐบาลไทยไปเรียนสาขา Public International Law ณ. University of London, Queen Mary (Top 3 ของสาขานี้ในอังกฤษ) มาแล้วนะครับ
 
ทุกคนคงเดาได้ว่า ภาษาอังกฤษของคุณปารเมฆ ลูกศิยษ์ของ ดร. บุญชัย ที่ Fast English ภาษาอังกฤษน่าจะไม่ใช่เบา คุณปารเมฆบอกอาจารย์ว่า เขาได้คะแนน TOEFL iBT 92 คะแนน ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่อาจารย์พูดอยู่เสมอว่า "เก่งภาษาอังกฤษ เปลี่ยนภพ เปลี่ยนชาติ และเปลี่ยนตระกูล"
 
ขอแสดงความยินดีกับคุณปารเมฆอีกครั้ง และขอให้เดินทางอย่างปลอดภัย เรียนด้วยความสุข ตักตวงความรู้และประสบการณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ชีวิตของเราเอง พวกเราชาว Fast English ต่างภูมิใจในตัวคุณครับ
 
From: Dr. Boonchai
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@