คุณวรากร เรืองรัตนวิชา
*สอบ TOEFL iBT ได้ 100 iBT และได้รับทุน 5,000 บาท จากทาง Fast English
ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรากร เรืองรัตนวิชา สอบ TOEFL iBT ได้ 100 iBT และได้รับทุน 5,000 บาทจากทางสถาบัน Fast English
 
คุณวรากร เรืองรัตนวิชา สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 100 iBT เทียบเท่า 603 PBT
เรียน Grammar, Multi-English Skills, Conver iBT และ Structure
ได้รับทุน 5,000 บาท คนที่ 16 จากทางสถาบัน Fast English
Reading iBT 26 คะแนน
Listening iBT 29 คะแนน
Writing iBT 23 คะแนน
Speaking iBT 22 คะแนน
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@