วันนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ไปพูดเรื่อง “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน”
ขอขอบคุณท่านรองเลขาฯ ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาฟังด้วยครับ
และขอขอบคุณท่าน ผอ.พรพรรณ ที่ได้เชิญผมมาพูดด้วยครับ
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@