ขอขอบคุณการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากที่ได้เชิญผมมาพูด
เรื่อง “ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นี้ครับ
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@