คุณวิศรุต ยงบรรเจิด (นิว) ได้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
สาขา Energy Management จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คุณนิวได้คะแนน TOEFL 96 คะแนน ได้ข่าวว่ากำลังซุ่มทำคะแนนให้สูงขึ้น
เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย Top Ten ของอเมริกา ขอส่งกำลังใจช่วยและขอให้สมปรารถนานะครับ
จากดร. บุญชัย ซึ่งภาคภูมิใจและมีความสุขทุกครั้งที่เห็นนักศึกษาประสบความสำเร็จและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@