อาจารย์บุญชัยรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอนักศึกษาเก่า Fast English คุณฝ้าย จีราพร ลีลาวัฒนชัย
ซึ่งได้ทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน Biomedical Engineering ที่ Cornell University
และได้กลับมาทำงานเป็นนักวิจัยที่ Nanotech รู้สึกประทับใจที่คุณฝ้ายบอกว่า ได้รับแรงดลบันดาลใจ
ในการไปเรียนต่อจากการที่ได้เห็นแก้วน้ำ U of Penn ที่อาจารยถือดื่มประจำในห้องเรียน
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@