:: แรงดลบันดาลใจจากเพื่อนชาว Fast English ::
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ น.พ.ญาณินภ์  ปลื้มอารมย์
  
 
 
    ขอแสดงความยินดีกับ น.พ.ญาณินภ์  ปลื้มอารมย์ ที่ได้รับทุนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้ไปศึกษาต่อและดูงานที่ University of Iowa Hospital and Clinics สาขา Orthopedics Trauma คุณหมอได้เสียสละเวลาอันมีค่าทุกเสาร์-อาทิตย์ เพื่อมาฝึกฝนเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาอังกฤษ และในที่สุดความพากเพียรดังกล่าวก็ได้เกิดดอกออกผล ซึ่งน่าชื่นชมมาก
 
    อาจารย์ขอให้คุณหมอญาณินภ์ เดินทางโดยสุขสวัสดิภาพปลอดภัย ประสบพบพานแต่คนดีและผู้ชูชุบอุปถัมภ์ และสามารถต่อยอดความรู้ให้สูงดั่งใจปรารถนา พวกเราชาว Fast English ทุกคนรู้สึกดีใจอย่างยิ่งกับความสำเร็จดังกล่าว ได้ข่าวแว่วๆ มาว่าจะออกเดินทางพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 นี้แล้ว อดตื่นเต้นแทนมิได้ โชคดีครับ
 

ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

........................................................................................................................

 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@