ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญชัย โกศลธนากุลที่ได้รับพระราชทานรางวัล "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 
คนดีศรีสยาม ช่อง 3
คนดีศรีสยาม ช่อง 7
 
 

@
Copyright © 2011 เรียนภาษาอังกฤษ All Rights Reserved. 
สถาบันสอนภาษา FAST ENGLISH เรียนภาษาอังกฤษ รู้เร็วและอย่างมีหลัก เรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่จำได้ง่าย