ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญชัย โกศลธนากุลที่ได้รับพระราชทานรางวัล "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 
คนดีศรีสยาม ช่อง 3
คนดีศรีสยาม ช่อง 7
 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@