คุณภานิณี  เทพนรินทร์ 
 
เรียน GRAMMAR, TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ครั้งแรก ได้ 99 iBT  ครั้งที่สองได้ 101 iBT  Listening ได้ 28, speaking ได้ 20, Reading ได้ 28, Writing ได้ 25
 
 เทคนิคการสอบ  Reading  เวลาอ่านจะสร้างภาพตามไปด้วย โดยจะต้องมีศัพท์ก่อน เพราะถ้าไม่มีศัพท์ ก็จะไม่มีภาพ และ part อื่นก็จะทำไม่ได้ด้วย จำศัพท์ของอาจารย์ได้ 90 %
listening  จะฝึกฟัง audio book ฝึกฟังอยู่อันเดียว จนจำได้ และหัดทำข้อสอบเยอะๆ จะได้รู้แนวการสอบ ส่วน Writing  จะเขียนโดยมี pattern เหมือนกับที่อาจารย์สอน และต้องมี grammar  และ vocab ครบ และเทคนิคการสอบ speaking จะต้องมีทั้ง  grammar vocab และ collocations โดยเราจะต้องรู้จักตัวเอง ประเมินจุดอ่อนของตัวเอง เวลาสอบ part อื่นแล้ว ให้ทิ้งทั้งหมด และตั้งใจทำ part อื่นให้ดีที่สุด และสุดท้ายขอขอบคุณ อาจารย์บุญชัย อาจารย์อนุสร ที่เปิดโรงเรียนนี้ ภาษาอังกฤษที่อาจารย์สอนครบหมดแล้ว อยู่ที่เราจะสามารถรับความรู้ที่อาจารย์ให้ได้มากขนาดไหน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@