เรียน TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 115 iBT เทียบเท่า 653 PBT
Listening ได้ 30 คะแนน, Speaking ได้ 27 คะแนน, Reading ได้ 30 คะแนน, Writing ได้ 28 คะแนน
 

เรียน GRAMMAR และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT  ได้ 108 คะแนน 
Listening ได้ 29 คะแนน, Speaking ได้ 22 คะแนน, Reading ได้ 29 คะแนน, Writing ได้ 28 คะแนน

เรียน GRAMMAR และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 108 iBT
Listening ได้ 27 คะแนน, Speaking ได้ 23 คะแนน, Reading ได้ 29 คะแนน, Writing ได้ 29 คะแนน
 

เรียน GRAMMAR, TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL   ได้คะแนน 94 iBT เทียบเท่า 587 PBT ครั้งที่3 ได้คะแนน 107 iBT เทียบเท่า 627
Reading ได้ 29 Listening ได้ 27, Speaking  ได้ 23, Writing ได้ 28
เรียน GRAMMAR, TOEFL  และ Writing ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 107 iBT เทียบเท่า 627 
Reading  ได้ 28 คะแนน Listening ได้ 29,คะแนน Speaking ได้ 22 คะแนน Writing ได้ 28คะแนน

เรียน GRAMMAR, TOEFL,CONVERSATION และ WRITING  ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 105 iBT เทียบเท่า 620 PBT
Reading ได้ 29, Listening ได้ 27, Speaking iBT ได้ 22, Writing ได้ 27
เรียน GRAMMAR, TOEFL conversation และwriting ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 105 iBTเทียบเท่า  620 PBT 
Reading  ได้ 30 Listening ได้ 28 Speaking ได้ 19 , Writing ได้ 28

เรียน GRAMMAR, TOEFL,WRITING และ GMAT ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 105 iBT
Listening ได้ 27 คะแนน, Speaking ได้ 19 คะแนน, Reading ได้ 29 คะแนน, Writing ได้ 30 คะแนน

เรียน GRAMMAR และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 105 iBT
Listening ได้ 28 คะแนน, Speaking ได้ 22 คะแนน, Reading ได้ 27 คะแนน, Writing ได้ 28 คะแนน

เรียน TOEFL และ WRITING ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 104 iBT เทียบเท่า 613 PBT
Listening ได้คะแนน 30 คะแนน , Speaking ได้ 18 คะแนน, Reading ได้ 29 คะแนน , Writing ได้ 27 คะแนน 

เรียน GRAMMAR, TOEFL,WRITING และ GMAT ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 105 iBT
Listening ได้ 27 คะแนน, Speaking ได้ 19 คะแนน, Reading ได้ 29 คะแนน, Writing ได้ 30 คะแนน
 more>> 

เรียน GRAMMAR, TOEFL , GMAT,CONVERSATION และ WRITING ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 102 iBT
เทียบเท่า 610 PBT Listening ได้ 27, Reading ได้ 29,Speaking ได้ 19 , Writing ได้  27

เรียน GRAMMAR, TOEFL,WRITING ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 101 คะแนน โดยครั้งแรกได้ 99 คะแนน
Listening ได้ 28 คะแนน, Speaking ได้ 20คะแนน, Reading ได้ 28 คะแนน, Writing ได้ 25 คะแนน

เรียน GRAMMAR และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 101 iBT
Listening ได้ 29 คะแนน, Speaking ได้ 20 คะแนน, Reading ได้ 26 คะแนน, Writing ได้ 27 คะแนน

เรียน GRAMMAR ,TOEFL และ GMAT ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 101 iBT
Listening ได้ 29 คะแนน, Speaking ได้ 18 คะแนน, Reading ได้ 30 คะแนน, Writing ได้ 25 คะแนน
 more>> 

เรียน TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFLได้ 101 iBT เทียบเท่า 607 PBT 
Listening ได้ 27 คะแนน, Speaking ได้ 20 คะแนน, Reading ได้ 27 คะแนน, Writing ได้ 27 คะแนน  

เรียน GRAMMAR, TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL ได้ 101 iBT เทียบเท่า 607 PBT
Listening ได้ 29, Reading ได้ 27, Writing ได้ 22 ,Speaking ได้ 23

เรียน GRAMMAR และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFLได้ 101 iBT เทียบเท่า 607 PBT
Listening ได้ 27 คะแนน, Speaking ได้ 23 คะแนน, Reading ได้ 27 คะแนน, Writing ได้ 25 คะแนน

เรียน GRAMMAR, TOEFL และ Writingที่ Fast English สอบ TOEFL  ได้ 237 CBT เทียบเท่า 583 PBT
Listening ได้ 24, Structure ได้ 25, Reading ได้ 22, Writing ได้ 4.5 ครั้งที่ 2 iBT ได้ 100 iBT Reading ได้ 27 ,Listening ได้ 28, speaking ได้ 17 ,Writing ได้ 28

เรียน GRAMMAR และ TOEFL ที่ Fast English สอบ TOEFL iBT ได้ 100 iBT
Listening ได้ 24 คะแนน, Speaking ได้ 20 คะแนน, Reading ได้ 28 คะแนน, Writing ได้ 28 คะแนน

เรียน GRAMMAR, TOEFL,Writing, Conversation ที่ Fast English สอบ TOEFL  ได้ 98 iBT เทียบเท่า 597 PBT
Listening ได้ 25, Speakingได้ 19, Reading ได้ 26, Writing ได้ 28

กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 Eakamai International School (EIS) สอบ TOEFL ครั้งแรกได้ 277 CBT เทียบเท่ากับ 647 คะแนน
Listening ได้ 28, Structure ได้ 28, Reading ได้ 27, Writing ได้ 5.5
 
 
 
หน้า 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@