คุณพายัพ ศิรินาม
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ คุณพายัพ ศิรินาม 
ที่ได้รับทุนจากกองทัพอากาศไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้าน Cyber Security ณ The University of Texas at Arlington 
คุณพายัพได้เรียนคอร์ส Grammar 2 ครั้ง, Multi-Eng Skills 4 ครั้ง,
Structure 2 ครั้ง และ Conversation iBT 2 ครั้งที่ Fast English
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@