คุณกิตติภัทร อภิชาติไกรสร
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ คุณกิตติภัทร อภิชาติไตรสรณ์ 
ที่ได้รับทุน Dean’s Distinguished Fellowship Award
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขา Computer Science 
ณ The University of California, Riverside
 คุณกิตติภัทรได้เรียนคอร์ส Grammar, Multi-Eng Skills and Conversation iBT
ที่ Fast English และสอบ TOEFL iBT ได้ถึง 107 คะแนน
 
 
 
:: สอบ TOEFL ครั้งล่าสุดได้กี่คะแนน ::
“ ได้ 107 คะแนน ส่วนครั้งแรกได้ 99 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 103 คะแนน ครั้งที่ 3 ได้ 104 คะแนน ”
 
 
:: รู้มาว่าเขียน Statement of Purpose ด้วยตัวเอง มีวิธีการเขียนอย่างไร ::
“ อย่างแรกเลย ผมต้องวางโครงสร้างของการเขียนทั้งหมดก่อนว่าจะเขียนอะไรบ้าง เช่น ประสบการณ์การเรียนและการทำงาน รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำวิจัยต่าง ๆ และ การเสนองานวิจัยที่เราจะทำในอนาคต เพื่อแสดงให้ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเรามี ideas ครับ นอกจากนี้ ผมได้ประมวลผลมาจากประสบการณ์ที่ได้ทำรายงานต่าง ๆ ตอนเรียนปริญญาโทครับ ผมรู้สึกว่ามีความสามารถในการแก้ภาษาอังกฤษของผมที่ผมเขียนขึ้นมา ผมจะรู้ว่าอันนี้ใช้หรือไม่ใช้ในแต่ละบริบท ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้นำมาใช้ในการเขียน Statement of Purpose ด้วยครับ ”
 
:: มีวิธีการจำ Grammar อย่างไร ::
“ คิดเสมอว่าเวลาที่ตั้งใจเรียนอะไรแล้ว ผมก็ต้องทำให้เกิดผลด้วย เช่น ตั้งใจมาเรียนคอร์ส Grammar เราต้องจำกฎ Grammar ให้ได้หมดด้วย โดยหลังเลิกเรียนคอร์ส Grammar ที่ Fast English ทุกครั้ง ก็จะไปนั่งตามร้าน เช่น ร้านแม็คโดนัล แล้วเอากระดาษมาเขียนสิ่งที่ผมจำได้ลงไป ถ้าเขียนได้แสดงว่าเราท่องได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ผมจะกลับไปท่องอีกครั้ง วิธีนี้เป็นการประเมินตัวผมเองด้วยครับ นอกจากนี้ Structure เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องเรียนอย่างยิ่งต่อจาก Grammar เพราะเป็นตัวช่วยในการจับผิด Grammar ว่าในข้อนี้ผิดยังไง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานเขียนอีกทางหนึ่งด้วยครับ ”
 
:: สอบ TOEFL ครั้งล่าสุด Reading เต็ม 30 คะแนน ได้ 26 Listening เต็ม 30 คะแนน ได้ 29 Speaking เต็ม 30 คะแนน ได้ 22 และWriting เต็ม 30 คะแนน ได้ 30 อยากรู้ว่ามีวิธีการเขียน Writing อย่างไรจึงได้คะแนนเต็ม ::
“ ต้องมีพื้นฐาน Grammar ที่แข็งก่อน เพราะหาก Grammar ไม่แข็ง เวลาไปอ่านหรือเขียนก็พออ่านได้พอเขียนเป็น แต่เวลาที่เราไปเรียนต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในต่างประเทศ เราจะต้องทำรายงานหรือทำวิจัยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ถึงตอนนั้น เราจะคิด idea ไม่ออก และคำพูดในการเขียนก็จะวกไปวนมา ทำให้งานเขียนของเราออกมากำกวม ไม่ชัดเจน แต่ในทางกลับกัน หาก Grammar ของเราแข็งแกร่ง idea มันจะไหลลื่นออกมาเอง ”
 
:: ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร ::
“ เพราะเวลาที่สมัครเรียนต่อปริญญาในต่างประเทศ เราจะต้องทำให้ใบสมัครของเราโดดเด่นกว่าของผู้สมัครคนอื่น ๆ เพราะฉะนั้น ถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษ จะทำให้เราถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการทำงาน และการนำเสนองานวิจัยที่เราจะทำในอนาคตใน Statement of Purpose ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ พอเรียนภาษาอังกฤษที่ Fast English ได้พักหนึ่ง ก็เริ่มเห็นประโยชน์ในการที่จะเอาไปใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนจริง ๆ เช่น พอเริ่มจำ Grammar และศัพท์ได้ เวลาที่ไปดูหนังก็รู้สึกสนุกกับการดูมากขึ้น เพราะเริ่มเข้าใจว่าเขาพูดอะไรกัน ”
 
:: การตั้งเป้าหมายสำคัญไหม ::
“ สำคัญมากครับ เพราะเวลาตั้งเป้าไว้จะทำให้เรามีพลังในการวางแผนต่าง ๆ ทำให้เรามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน และลงมือทำอย่างจริงจัง และมีการประเมินตัวเองตลอดเวลา ”
 
:: เคยฟังรายการ New Dimensions บ้างไหม ::
“ เคยฟังครับ รายการนี้มีประโยชน์มาก ๆ ครับ ความรู้ที่อาจารย์จัดเป็นความรู้มาจากหนังสือ เวลาที่เราอ่านเองมันจะยากมาก เพราะกว่าเราจะจับ idea ได้มันต้องใช้เวลา แต่ถ้าฟังรายการจะได้ idea ที่เร็วมาก เพราะอาจารย์ได้ย่อยองค์ความรู้จากหนังสือ มาถ่ายทอดเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายครับ ”
 
:: เวลาที่อาจารย์สอนอาจารย์พูดนอกเรื่องจริงหรือเปล่า ::
“ สิ่งที่อาจารย์สอนนอกเนื้อหา เป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องการกระตุ้นเราให้มีพลังในการทำอะไรบ้างอย่างเพื่อให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ”
 
:: สวดมนต์นั่งสมาธิบ้างหรือเปล่า ::
“ มีครับ สวดพระคาถาชินบัญชรครับ เพราะการสวดมนต์ช่วยให้เรามีสมาธิในการท่องจำสิ่งต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น แต่ต้องท่องบทสวดจนจำขึ้นใจด้วยครับ นอกจากนี้ เวลาที่เราอยู่ข้างนอกเราก็สามารถบริกรรมได้ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มกำลังสมาธิ ”
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@