คุณกัญญาณัฐ อนันต์ศิริประภา
     *สอบ TOEFL ได้คะแนน 105 iBT และได้รับทุน 5,000 บาท จากทาง Fast English
"ก่อนหน้านี้หนูก็ไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่ แต่พอมาเรียนที่นี่ก็รู้สึกสนุกมากค่ะ และอาจารย์ก็เก่งมากเลยค่ะ"
 
คุณกัญญาณัฐ อนันต์ศิริประภา สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 105 iBT เทียบเท่า 620 PBT
เรียน Grammar, Muti English Skill, Writing, Structure และ Conver iBT
ได้รับทุน 5,000 บาท คนที่ 7 จากทางสถาบัน Fast English
Reading iBT 28 คะแนน
Listening iBT 30 คะแนน
Writing iBT 25 คะแนน
Speaking iBT 22 คะแนน
 
 

 
 
:: สอบ TOEFL ครั้งที่เท่าไหร่ครับ? ::
" ครั้งแรกค่ะ "
 
:: สอบ Listening Comprehension 30คะแนน ได้กี่คะแนนครับ? ::
" 30 คะแนนค่ะ "
 
:: ก่อนมาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่เต็ม 10 ให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนครับ? ::
" 4 คะแนนค่ะ "
 
:: เรียนที่ Fast-English มานานหรือยังครับ? ::
" ประมาณ 1 ปีค่ะ "
 
:: สิ่งที่อาจารย์บุญชัยสอน เวลาไปสอบมีไหมครับ? ::
" มีเยอะมากค่ะ "
 
:: มีเทคนิคอะไรในการจำคำศัพท์ครับ? ::
" อย่างแรกเลยคือ ท่องบ่อยๆ และอ่านเยอะๆ ค่ะ จะได้เจอคำศัพท์ที่หลากหลาย แล้วเวลาอ่านเจอคำศัพท์ไหนที่ยังไม่เคยเจอก็จะจดมาไว้ในสมุดเพื่อเอาไว้ทบทวนค่ะ "
 
:: สอบ speaking ได้กี่คะแนนครับ? ::
" 22 คะแนนค่ะ "
 
:: จริงๆ แล้วเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงมาก มีข้อมูลครบ ภาษาอังกฤษครบ แต่สมาธิน้อย แล้วหนูได้สวดมนต์บ้างไหมครับ? ::
" ไม่ค่อยได้สวดค่ะ "
 
:: แสดงว่าได้มาจาก exposure เรียนภาษาอังกฤษมาหลายสิบปี แต่การพูดต้องเป็นพลังสติขั้นสูงสุดและพลังสมาธิเพื่อใช้ในการจับคำถามและ respond under time pressure ถ้ากำลังสมาธิไม่ถึงก็ไม่สามารถ formulate the response in a timely manner นี่คือชัดมาก แต่ระดับสติปัญญาเต็ม 10 คงได้ 9.5 แต่เวลาพูดต้องใช้กำลังสมาธิเยอะ แล้วสอบ Reading ได้กี่คะแนนครับ? ::
" 28 คะแนนค่ะ "
 
:: มีเทคนิคอะไรในการอ่านครับ เวลาอ่านมีภาพไหมครับ? ::
" มีค่ะ เวลาอ่านชอบจินตนาการ "
 
:: สอบ Writing ได้กี่คะแนนครับ? ::
" 25 คะแนนค่ะ "
 
:: แนะนำเทคนิคสัก 2-3 ข้อหน่อยครับ? ::
" ข้อแรกเลยคือ ภาษาอังกฤษต้องฝึกอ่านและฝึกฟังเยอะๆ ค่ะ ยิ่งเราฝึกมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งคุ้นเคยมากขึ้นเท่านั้นค่ะ ข้อที่สองคือ ฝึกทำโจทย์ เมื่อมีข้อสงสัยต้องถามอาจารย์ ฝึกพูดออกเสียงกับตัวเอง ส่วนข้อที่สามคือ ใช้ภาษาอังกฤษให้เยอะโดยการฝึกพูดกับตัวเองและออกเสียงออกมาดังๆ ค่ะ "
 
 
:: As I mentioned very often, you ‘ve got to engage yourself in the so called “self-talk”และหนูพูดทุกอย่างที่อยู่ในหัวเลยใช่ไหมครับ? ::
" ใช่ค่ะ "
 
 
:: อาจารย์บุญชัยมีส่วนช่วยให้ภาษาอังกฤษดีขึ้นไหม หรือภาษาอังกฤษที่นี่แตกต่างจากที่โรงเรียนอย่างไรบ้างครับ? ::
" อย่างแรกต้องเป็น Grammar ค่ะ เพราะอยู่ที่โรงเรียน ครูฝรั่งก็ไม่ได้สอน Grammar เท่าไหร่ แล้วก็สอนไม่ได้ด้วยค่ะ เวลาพูดถึง Grammar ครูฝรั่งจะเลี่ยงไปเรื่องอื่นค่ะ "
 
:: มีใครชมเรื่อง Grammar ของเราไหมครับ? ::
" เขาบอกว่า Grammar แน่นดีค่ะ ส่วนข้อที่สองที่อาจารย์ช่วยทำให้ภาษาอังกฤษดีขึ้นคือ อาจารย์จะแนะในเรื่องการอ่าน เวลาอ่านให้สร้างภาพและจับจุด "
 
:: แล้วฝรั่งมีบอกไหมครับ? ::
" ไม่มีบอกค่ะ เขาให้เราฝึกอ่านไปเรื่อยๆ "
 
:: ต้องมีมโนภาพ แล้วรู้สึกยังไงเวลามโนภาพ มันช่วยไหมครับ? ::
" ช่วยเยอะเลยค่ะ เหมือนเป็นการสรุปในตัวด้วยค่ะ ส่วนข้อที่สามคือ เวลาสอน อาจารย์จะพยายาม encourage.นักเรียนให้ตั้งใจเรียน หนูว่ามันจำเป็นมากค่ะเพราะว่าเราจะได้ตื่นตัวในการเรียนตลอดเวลาค่ะ "
 
:: มีอะไรจะพูดขอบคุณอาจารย์บ้างไหมครับ? ::
" ขอบคุณอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษมาตลอดเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็ไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่ แต่พอมาเรียนที่นี่ก็รู้สึกสนุกมากค่ะ และอาจารย์ก็เก่งมากเลยค่ะ "
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@