คุณณัฐจักษ์ พลเสน
 
เหลือเชื่อ แต่เป็นจริง !
เด็ก ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก นักศึกษา Fast English สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 101 คะแนน คุณณัฐจักษ์ พลเสน (Best) เรียนเฉพาะ Multi-English Skills คอร์ส 1 ปี สอบครั้งแรกคะแนนทะลุเป้าสามารถสมัครเข้า U.Top Ten ของสหรัฐฯ สบาย ๆ
 
Reading 30/30
Listening 29/30
Speaking 19/30
Writing 23/30
 
หมายเหตุ ดร.บุญชัย วิเคราะห์ว่า สาเหตุที่ได้คะแนน Speaking ไม่สูงนักเพราะยังไม่ได้ลงคอร์ส Grammar จึงมีปัญหาการสร้างประโยคอย่างรวดเร็วเพื่อตอบคำถาม เมื่อใจมีความกลัว ก็จะพูดตะกุกตะกัก ดังนั้น Grammar จึงเป็นหัวใจของการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@