คุณณัฐจักษ์ พลเสน
     *สอบ TOEFL ได้คะแนน 101 iBT
เหลือเชื่อ แต่เป็นจริง ! เด็ก ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก นักศึกษา Fast English สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 101 คะแนน สามารถสมัครเข้า U.Top Ten ของสหรัฐฯ สบายๆ
 
 คุณณัฐจักษ์ พลเสน สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 101 iBT
Reading iBT 30 คะแนน
Listening iBT 29 คะแนน
Writing iBT 23 คะแนน
Speaking iBT 19 คะแนน
 

 
 
เด็ก ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก นักศึกษา Fast English สอบ TOEFL iBT ได้คะแนน 101 คะแนน คุณณัฐจักษ์ พลเสน (Best) เรียนเฉพาะ Multi-English Skills คอร์ส 1 ปี สอบครั้งแรกคะแนนทะลุเป้าสามารถสมัครเข้า U.Top Ten ของสหรัฐฯ สบาย ๆ
 
*หมายเหตุ ดร.บุญชัย วิเคราะห์ว่า สาเหตุที่ได้คะแนน Speaking ไม่สูงนักเพราะยังไม่ได้ลงคอร์ส Grammar จึงมีปัญหาการสร้างประโยคอย่างรวดเร็วเพื่อตอบคำถาม เมื่อใจมีความกลัว ก็จะพูดตะกุกตะกัก ดังนั้น Grammar จึงเป็นหัวใจของการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@